Stark start för Preem

Preem redovisar en stark början på 2009. Bolagets resultat för jan-mars, efter finansiella poster, blev 847 MSEK (1,238). Nettoomsättningen uppgick till 16 609 MSEK (20 821) och avkastningen på arbetande kapital blev 27 % (36).Även Marknadssidan har fått en mycket god start på året, framförallt inom Eldningsoljor och för Stationerna. Både volymer och marknadsandelar har ökat under perioden.
2/3 delar av produktionen går fortsatt på export och exportvärdet uppgick till 9 184 MSEK (12 007). Den lägre omsättningen och exporten i kronor är en funktion av ett nästan halverat oljepris jämfört med samma period förra året.

- Vi fortsätter också arbetet med att öka andelen förnybara drivmedel på den svenska marknaden, säger Michael G:son Löw.

Den 2 juni invigde Preem i Älmhult den första stationen med en ny dieselkvalité. Produkten som heter ACP Diesel Bio 30 innehåller en väsentligt högre andel förnybar rapsmetylester (RME) och erbjuds i introduktionsskedet till den tunga yrkestrafiken. Utsläppen av koldioxid minskar därmed med 19 %, beräknat ur ett livscykelperspektiv. Ytterligare tre tankställen med den nya produkten öppnas inom kort.

Kontakt Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar