100 miljoner kronor mer till fastighetsnära insamling av returpapper

90 procent av allt tidningspapper i Sverige återvinns . Det gör vårt land till en ledande kretsloppsnation. Pappersproduktion som baseras på returpapper sparar energi och gynnar klimatet vilket understryker vikten av fungerande återvinning.

Svenska konsumenters arbete med insamling av returpapper är, och har varit, betydelsefullt. Nu är det dags att ta ett steg till och utveckla systemet. Därför höjer Pressretur, som är en av ägarna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, nu ersättningen för fastighetsnära insamling (FNI-systemet). Höjningen omfattar cirka 100 miljoner kronor. Den höjda ersättningen per ton insamlat material gäller från 1 maj 2011 och betalas ut till de entreprenörer som bedriver fastighetsnära insamling. Syftet är att entreprenörerna ska kunna intensifiera sina ansträngningar att bygga ut den fastighetsnära insamlingen.

-  Det finns två skäl till att vi gör detta. Det första skälet är det har funnits kritik mot hur insamlingen idag fungerar. Vi lyssnar till kritiken och vill vara en konstruktiv partner för att förbättra servicen för enskilda konsumenter och fastighetsägare, säger Göran Nilsson, VD för Pressretur.

-   Det andra skälet är att vi vill svara mot de kommuner eller deras kommunala avfallsbolag som väljer att skicka papper till försäljning på den internationella marknaden och eventuellt förbränning. Tyvärr riskerar detta att ske på bekostnad av en fungerande insamling i hela landet.

- Returpapper bör materialåtervinnas i Sverige. Inte bli en internationell handelsvara.

Den svenska pappersindustrin, med Holmen, SCA och Stora Enso i spetsen, har sedan tidigt 1990-tal investerat för att ställa om produktionen till materialåtervinning och returpappersanvändning.

- Det har varit viktigt både för klimatet och för företagens egen verksamhetsutveckling. Idag är vi beroende av en insamlingsverksamhet i världsklass, säger Nils Ringborg vid Holmen.

FNI-systemet är viktigt och Pressretur bedömer att det kommer att bli av allt mer central betydelse. Med den höjda ersättningen önskar Pressretur påskynda utbyggnaden både i flerbostadshus och, på sikt, i villa- och radhusområden.

-  Den ökade ersättningen ska ses som en del i att fortsätta att etablera Sverige som en ledande kretsloppsnation, avslutar Göran Nilsson, VD för Pressretur.

Kontakt:

Göran Nilsson, VD Pressretur, 070 – 548 47 06

Nils Ringborg, Holmen, 076 – 774 60 07

Info: Pressretur är den aktör som i praktiken ansvarar för att uppnå producentansvarets krav på insamling av returpapper. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom ramen för Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som man är delägare till. Pressretur ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso.

Taggar:

Kontakt

  • Pressretur

Prenumerera

Dokument & länkar