Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 Positivt resultat och kassaflöde kvartal tre · För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 53,9 Mkr (56, Mkr). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 2,3 Mkr (7,7 Mkr), en marginal om 4,3 % (13,6 %). Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,2 Mkr (6,9 Mkr), en marginal om 2,2 % (12,1 %). · Positivt kassaflöde om 2,4 Mkr under tredje kvartalet. · Omsättningen uppgick under niomånaders perioden till 182,9 Mkr (166,2 Mkr). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 4,4 Mkr (19,3 Mkr), en marginal om 2,4 % (11,6 %). Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,8 Mkr (13,7 Mkr), en marginal om 0,4 % (8,3 %). · Under niomånaders perioden har totalt 5,6 Mkr kostnadsförts för utvecklings-projekt och etablering av nya verksamheter. · Eget kapital uppgick vid perioden slut till 85,9 Mkr (89,1 Mkr), vilket ger en soliditet om 68 % (54 %). · Inom ramen för det åtgärdsprogram som beslutades i Q2 har verksamheten inom e-security avyttrats. · Affärsområdet Bioinformatics tillväxt var under niomånaders perioden 34 %. Satsningen på Danmark har fortsatt enligt plan. Det nya bolaget heter Prevas Bioinformatics A/S och verksamheten startar 1 november. · Affärsområdet Telecom har under tredje kvartalet tecknat ett strategiskt avtal med Agder Energi AS i Norge. · Affärsområdet Industry har erhållit order från bla ABB, Atlas Copco, Bombardier, Ericsson och Flextronics. · Beläggningsgraden på konsulterna var under niomånaders perioden 77 %. Omsättningsiffran för föregående år är exklusive dotterbolaget Prevas Engineering som såldes till ABB 1/7 2000. [REMOVED [REMOVED [REMOVED GRAPHICS] GRAPHICS] GRAPHICS] Bioinformatics Industry Telecom ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00040/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00040/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar