Förvärv stärker Prevas framgångsrika tillväxt i Danmark

Prevas A/S har tecknat ett avtal om förvärv av en verksamhet med 6 konsulter inom inbyggda system med det danska bolaget Kasmatic Innovation A/S. Därmed fortsätter Prevas sin framgångsrika expansion i Danmark. En sammanslagning med Prevas nuvarande verksamhet i Danmark ger ett dotterbolag på 70 medarbetare och en omsättning på 70 MSEK. Förutom eftertraktad kompetens och väletablerade kundrelationer medföljer ett utvecklat kontaktnät med Danmarks Tekniske Universitet i Köpenhamn.

Sedan Prevas etablering i Danmark den första januari 2006 har verksamheten snabbt utvecklats till Danmarks ledande leverantör av inbyggda system. Förvärvet av Kasmatics konsultverksamhet stärker Prevas ledande ställning och resulterar i en organisation med 70 medarbetare inom inbyggda system.

Kasmatic utvecklar kundanpassad elektronik och programvara och bolaget verkar som katalysator för överföring av nya teknologier från forsknings- och högskolevärlden till bolagets kunder. Beläget i Köpenhamn, vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU), har bolaget ett välutvecklat samarbete med DTU gällande de senaste kompetenserna och nya teknologier. Prevas förvärv omfattar även det nätverk av över 20 underkonsulter från DTU som regelbundet används av Kasmatic. Den starka högskolekopplingen med ökad tillgång till kompetens och resurser stärker Prevas framgångsrika utveckling i Danmark. Förutom kompetens och utvecklingsresurser tillförs Prevas väletablerade kundrelationer med bl.a. Ambu International, Cappit, Geopal System, Hærens Materiel Kommando, Laerdal, PowerSense och Vestas.

Ett inkråmsavtalet har tecknats med tillträdesdag den 1 oktober 2007. Den fasta köpeskillingen uppgår till ca 0,4 MSEK för immateriella tillgångar. Därutöver tillkommer värdet av övriga övertagna tillgångar och skulder. Förvärvet betalas kontant. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling under 12 månader från tillträdet, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling beräknas uppgå till ca 1,0 - 1,4 MSEK. Den förvärvade enheten kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och ge en rörelsemarginal på ca 10 procent, vilket förväntas nås under andra halvåret 2008. Enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med 1 oktober 2007.

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar