Ny avhandling bygger broar mellan akademisk och industriell användning av robotteknik

En helt färsk teknisk avhandling, som lagts fram inom ramen för ett samarbete mellan Prevas och DTU (Danmarks tekniska universitet), innebär att avancerad robotteknik kan köras i inbyggda system.

Under de senaste tre åren har deltagarna i forskningsprojektet arbetat med att förbättra möjligheten att skapa kommersiella produkter som bygger på avancerad robotteknik. Tanken är att Prevas och DTU ska kunna hjälpa sina partners att förvandla forskningsidéer till färdiga produkter.

En ny trend inom forskningsvärlden är att samarbeta via en gemensam programmeringsmodell med namnet ROS, Robot Operating System. Programmeringsmodellen innehåller en stor portion avancerad funktionalitet som möjliggör styrning av autonom robot, till exempel styrning av robotarmar och navigering av mobila robotar.

- ROS har i första hand utvecklats för forskarvärlden, där behovet av en robust konstruktion och god prestanda tyvärr inte är lika påtagligt. Därför har vi nu tagit fram en ROS-kompatibel mellanprogramvara med namnet DARC. DARC är mycket bättre på att tillgodose de industriella krav som Prevas och många andra företag har samt möjliggör också att ROS-funktionerna kan köras mycket effektivare i inbyggda system. Dessutom gör mellanprogramvaran att det blir enklare att använda inbyggda tekniker, som exempelvis digital signalbehandling och programmerbar logik (FPGA), när man behöver snabba på beräkningar och algoritmer, säger Morten Kjaergaard utvecklare på Prevas.

Morten Kjaergaard har nyligen försvarat sin avhandling vid DTU i Köpenhamn, där han presenterade sina förbättringar av ROS och hur man kan hjälpa industrin att använda mer avancerad robotteknik. Närmast fortsätter arbetet på Prevas med att integrera projektets resultat när kunder erbjuds produkter och tjänster som bygger på ROS, DARC och inbyggd robotteknik.

För mer information kontakta: 

Morten Kjærgaard, Software Developer, Prevas A/S
E-post: morten.kjaergaard@prevas.dk, mobil: +45 40 29 21 98

Peter Aagaard Kristensen, Engineering Manager, Prevas A/S
E-post: peter.kristensen@prevas.dk, mobil: +45 51 54 33 66

Henrik Møller, VD, Prevas A/S
E-post: henrik.moller@prevas.dk, mobil: +45 29 49 92 02

Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera