Prevas aktiverar VD-succession

Prevas VD K-G Ramström kommer att gå i pension under våren 2019. Styrelsen har därför beslutat sig för att påbörja rekryteringen av ny VD till Prevas AB.

K-G Ramström har varit VD på Prevas sedan våren 2013. Ramström fortsätter att vara aktiv VD fram till att ny VD är på plats och kommer därefter att stå till styrelsens förfogande i vissa kundrelationer och strategiska satsningsområden.

Rekryteringsuppdraget har lagts ut på företaget Amrop.

För mer information och uppföljning

Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
E-mail: goran.lundin@prevas.se, Mobil: 070-565 52 35

Helena Lundin, Communication and Information Manager, Prevas AB
E-mail: helena.lundin@prevas.se, Tel : +46 21 360 19 20, Mobil: +46 70 608 75 55

Om Prevas
Prevas är utvecklingspartner till företag inom många branscher. Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter och smarta fabriker. Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

Prevas AB
Huvudkontor: Box 4, 721 03 Västerås, Tfn: 021-360 19 00, Org.nr. 556252-1384

Publicerad 2017-11-01, 9:30 CET. Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

 

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera