Prevas delårsrapport jan - mars 2012. Tillväxt och fortsatt expansion.

 

JANUARI - MARS

  • Omsättning 173,3 Mkr (155,4)
  • Rörelseresultat EBIT 12,1 Mkr (15,4)
  • Rörelsemarginal EBIT 7,0 % (9,9)
  • Resultat efter skatt 8,8 Mkr (11,1)
  • Resultat per aktie 0,84 kr (1,05)
  • Likvida medel 9,0 Mkr (14,3)

VD-KOMMENTAR

Prevas tillväxt har under årets första kvartal fortsatt att stiga, med en omsättningsökning på 11,5 procent. Ökningen är huvudsakligen relaterad till organisk tillväxt. Efterfrågan av Prevas tjänster har mot slutet av kvartalet ökat. Det allmänna konjunkturläget är fortsatt osäkert, vilket påverkar våra kunder som är mer försiktiga med uppstart av större utvecklingsprojekt. Detta har för Prevas del resulterat i en tillfällig lägre beläggningsgrad, vilket har medfört ett mindre tapp på resultatmarginalen.

Affärsområdet Produktutveckling fortsätter sin starka utveckling. Starten av kvartalet var något trevande men med en stark upphämtning mot slutet. Allt fler inbyggda system placeras in i industriella och kommersiella produkter. Prevas har under perioden även kunnat skönja ett trendbrott i att kunderna efterfrågar mer och mer helhetsåtaganden, vilket gynnar Prevas som kan erbjuda kunderna innovativa helhetslösningar.

Affärsområdet Industrisystem har drabbats av den försiktighet som råder gällande investeringar. Vi kan dock se en ljusning gällande investeringsviljan under senare delen av kvartalet. Affärsområdet är starkt positionerat inom området produktionsnära IT-lösningar. När industriföretag behöver hjälp med exempelvis spårbarhet, energibesparing, kvaliteshöjningar och effektivitetsmätning är Prevas en självklar samarbetspartner med mångårig erfarenhet och mycket kunniga medarbetare.

Sammanfattningsvis tror vi på en positiv utveckling för året i sin helhet. Detta medför att vi fortsätter Prevas offensiva satsning på nya etableringar samt ett breddat affärserbjudande, både genom organisk tillväxt och förvärv. Tillväxt med lönsamhet är våra ledord.

Mats Lundberg, President och CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:

Mats Lundberg, President och CEO, e-mail mats.lundberg@prevas.se, tfn. 08-726 40 02, 0733-37 75 40
Mats Åström, deputy CEO och CFO, e-mail mats.astrom@prevas.se, tfn. 021-360 19 34, 070-191 31 65

Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 550 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar