Prevas delårsrapport januari - mars 2018

Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster

JANUARI - MARS 2018

  • Nettoomsättning 195,4 Mkr (198,7)
  • Resultat före av- och nedskrivningar 10,0 Mkr (12,7)
  • Rörelseresultat EBIT 8,0 Mkr (10,0)
  • Rörelsemarginal EBIT 4,1 % (5,0)
  • Resultat efter skatt 5,7 Mkr (7,4)
  • Resultat per aktie 0,53 kr (0,72)

VD HAR ORDET - Från hype till handling

VÄXA OCH UTVECKLAS

Årets första kvartal kännetecknas av en positiv trend inom i stort sett alla områden. Samtidigt har vi målmedvetet arbetat med att tydliggöra våra erbjudanden och skapa en stabil verksamhet som vi nu kan dra nytta av när vi satsar framåt. Att attrahera rätt medarbetare och vidareutveckla vår gemensamma erfarenhet och kunskap är en grundförutsättning för att ha möjlighet att ta fram nya smarta produkter och fabriker som efterfrågas alltmer från marknaden. Därför känns det extra roligt med den satsning vi gör på att fortsätta att utveckla våra medarbetare till att vara förstklassiga experter inom den nya avancerade tekniken. Ett led i detta är också vår satsning på rekrytering, vilket lett till att antalet medarbetare har ökat under kvartalet.

Teknik är för oss en möjliggörare för att hjälpa till att utveckla våra kunder, samhället i stort och människan i vardagen på ett långsiktigt hållbart sätt. Tyvärr är teknikdiskussionerna ofta lite onyanserade – antingen upphöjda till skyarna eller negativt skrämmande. Vi ser det därför som en del av vår uppgift att säkerställa att tekniken används rätt. Genom att förstå tekniken och digitaliseringens möjligheter från grunden kan vi tillsammans med våra kunder på ett konkret sätt identifiera rätt lösning.

DIGITALISERINGSPARTNER TILL FÖRETAG INOM MÅNGA BRANSCHER

Digitalisering är fortsatt ett hett ämne där vi nu märker en ökad mognad från hype till handling med mer inriktning mot verkliga applikationer i företagens kärnverksamheter. Nordiska industriföretag och verksamheter har på riktigt börjat ta till sig digitaliseringens möjligheter och framför allt är det upplyftande att se att det även gäller små och medelstora företag utanför den traditionella exportindustrin. Vi ser en tydlig ökning av intressanta samarbetsprojekt med dessa företag vilket också är ett prioriterat område i vår satsning framåt.

Ett framgångsrikt sätt som vi använt oss av för att nå ut till företag är att bjuda in till seminarier. Vid dessa tillfällen visar vi vad digitalisering är i verkligheten med konkreta exempel kring vilka fördelar och vinster som finns att hämta – tydligt och rakt på sak. Ett annat sätt är att vi kontaktar företagen direkt och erbjuder en workshop på plats hos dem och utifrån deras förutsättningar diskuterar möjligheter, något som lett till både nya kunder och nya kontaktytor hos befintliga kunder. Det finns en viktig poäng med nya och breddade kontaktytor, speciellt med tanke på den snabba utvecklingen som digitaliseringen representerar. Tillsammans skapas en ännu starkare kraft där nya konstellationer med varierande kompetenser erbjuder grupperingar där alla kreativa idéer kan fångas upp, inte bara de som alstras inom företagens utvecklingsavdelningar.

Framtidsperspektivet ser med andra ord ljust ut. Prevas med sina engagerade medarbetare och höga kompetens är nu redo för nästa steg mot ökad lönsamhet och tillväxt genom att bygga vidare på digitaliseringens möjligheter och utveckla smarta produkter, fabriker och tjänster.

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

För mer information kontakta:

Karl-Gustav Ramström, CEO
Tel: 021-360 19 00, Mobil: 070-349 20 90
E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO
Tel: 021-360 19 34, Mobil: 070-547 08 25
E-mail: andreas.lindahl@prevas.se

 

Om Prevas
Prevas är utvecklingspartner till företag inom många branscher. Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter och smarta fabriker. Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

 

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).