Prevas får ny order från Arla Foods

Arla Foods anläggning i Vimmerby ska kompletteras med ytterligare en produktionslinje. Prevas får uppdraget att utveckla delar av styrsystemet och som projektledare även säkerställa att den nya styrningen driftsätts enligt plan.

Arla Foods fabrik i Vimmerby startade 2005 och producerar idag mjölkpulver från 350 000 ton mjölk årligen. Anläggningen befinner sig i en expansionsfas där bland annat en tredje indunstningslinje ska adderas. Prevas ska hjälpa till och utveckla ett nytt styrsystem som möjliggör byte av matningssystem under drift mellan olika processer. Med minskade ställtider och effektivare produktion som resultat.

Leveransen inkluderar även styrning av ett återvinningssystem som bättre tar tillvara på restprodukter. Arla får därmed en ökad produktionsgrad samtidigt som man minskar påverkan på miljön. Detta är världens mest avancerade matningssystem inom detta område.  

- Som prioriterad leverantör till oss har Prevas god kännedom om anläggningen i Vimmerby och efter att ha genomfört uppgradering av styrsystem på den s.k. torra sidan är Prevas en naturlig automations- och IT-partner för vår fortsatta expansion, säger Tom Andersen på Arla Foods.

Projektet mot Arla Foods består av ett helhetsåtagande där Prevas står för både projektledning och implementation. Tidsplanen är mycket pressad och Prevas har på väldigt kort varsel kunnat sätta ihop en stor projektorganisation som ska genomföra utvecklingsarbetet under våren 2013.

- Vi är mycket glada över förtroendet som Arla Foods ger oss. Vi har ett långsiktigt samarbete med Arla Foods och ser detta projekt som en strategisk viktig fortsättning på det samarbete som pågått under några år, säger Robert Majanen Affärsenhetschef på Prevas.

För mer information och uppföljning, kontakta

Robert Majanen, Affärsenhetschef Prevas                                        
E-mail: robert.majanen@prevas.se, Mobil: 070-641 26 99

Christer Ramebäck, Affärsområdeschef Industrisystem Prevas
E-mail: christer.rameback@prevas.se, Tfn: 031-725 18 88, Mobil: 070-227 33 95

Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Citat

- Som prioriterad leverantör till oss har Prevas god kännedom om anläggningen i Vimmerby och efter att ha genomfört uppgradering av styrsystem på den s.k. torra sidan är Prevas en naturlig automations- och IT-partner för vår fortsatta expansion.
Tom Andersen på Arla Foods
- Vi är mycket glada över förtroendet som Arla Foods ger oss. Vi har ett långsiktigt samarbete med Arla Foods och ser detta projekt som en strategisk viktig fortsättning på det samarbete som pågått under några år.
Robert Majanen Affärsenhetschef på Prevas