Prevas genomför neddragningar i Norge

Som ett fortsatt led i Prevas pågående kostnadsbesparingsprogram genomförs en strukturförändring i den norska verksamheten. Förändringsarbetet genomförs under kvartal fyra 2016 och medför en neddragning av ca 10 tjänster i Oslo.

Marknadssituationen i Norge, med lågt oljepris som kraftigt påverkat den norska olje- och offshore industrin har medfört en lägre efterfrågan på konsulttjänster inom vissa områden, bland annat produktutveckling och inbyggda system. Som konsekvens av detta har Prevas norska verksamhet påverkats negativt och under en tid uppvisat negativa resultat.

Syftet med strukturförändringen är att anpassa organisationen till marknadssituationen och snabbt återgå till en uthålligt lönsam verksamhet. I samband med detta sker även en översyn och anpassning av funktionerna för sälj och support i syfte att ytterligare minska kostnader och effektivisera verksamheten i Norge. Kostnader för strukturförändringen kommer att belasta resultatet i kvartal fyra.

- I och med strukturförändringen renodlar Prevas den norska verksamheten och fokuserar fortsättningsvis på kompetensområdena industriell IT & automation där vi fortfarande har en positiv syn på marknaden och våra möjligheter. Samtidigt har vi en stark organisation i Sverige och Danmark inom produktutveckling och inbyggda system som kan möta den efterfrågan som finns från kunder i Norge, säger K-G Ramström CEO på Prevas.

Samtal med fackliga företrädare och medarbetarrepresentanter har genomförts. Individuella samtal och besked om avveckling har påbörjats.

För ytterligare information, kontakta 

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas
E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se, tfn: 021-360 19 00, mobil: 070-349 20 90

Christian Torp, President Prevas AS
E-mail: christian.torp@prevas.no, tfn: +47 479 762 06

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

 

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Citat

I och med strukturförändringen renodlar Prevas den norska verksamheten och fokuserar fortsättningsvis på kompetensområdena industriell IT & automation där vi fortfarande har en positiv syn på marknaden och våra möjligheter. Samtidigt har vi en stark organisation i Sverige och Danmark inom produktutveckling och inbyggda system som kan möta den efterfrågan som finns från kunder i Norge.
K-G Ramström CEO på Prevas