Prevas medverkar i forskningsprojekt inom IoT-säkerhet

Den statliga myndigheten Vinnova har valt att finansiera ett nytt forskningsprojekt inom ramen för området innovation. Prevas är det enda konsultbolaget i projektet, som dessutom innefattar ett antal ledande produktföretag och forskningsinstitut.

I takt med att allt fler saker blir uppkopplade ökar utmaningarna kring säkerhet i produkter och tjänster. Vinnova har identifierat IoT-säkerhet (Internet of Things) som en av de största utmaningarna samhället idag står inför och har därför valt att finansiera ett nytt spännande forskningsprojekt.

- Allt fler produkter får mer och bättre funktionalitet genom att vara uppkopplade. Samtidigt som vi utökar funktionaliteten, ökar vi även sårbarheten för intrång och attacker. Så hur hanterar vi säkerhetsriskerna som uppstår i kölvattnet av IoT? Målet med forskningsprojektet är att hitta fler tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder för att täppa till säkerhetshålen i exempelvis uppkopplad belysning, säkerhetskameror för hemmabruk, digitala lås, eller dylika produkter, berättar Christer Hoberg, Sales & Management på Prevas.

Vinnova-projektet avser att hjälpa företag att bedöma säkerhetsproblem och avgöra när det är rätt tid att skicka ut uppdateringar. Det vill säga att göra den bästa avvägningen mellan risker och kostnader. Resultaten är främst tänkt som hjälp för små- och medelstora företag, som sällan själva har resurserna att se över alla nödvändiga säkerhetsaspekter när en produkt tas fram.

”Mindre företag med industriell expertis har sällan möjlighet att bli fullödiga experter på mjukvarusäkerhet, eller att anställa motsvarande kompetens, när delar av deras tjänster eller produkter digitaliseras. Den tjänst som denna konstellation avser utveckla kan därmed accelerera modernisering av svenska SME.er”, skriver Vinnova bland annat i sin motivering varför de väljer att stödja projektet.

Prevas är specialist inom produktutveckling och har redan lång erfarenhet av IoT-säkerhet, konstruktionserfarenhet och behärskar hela spannet från hur man bygger systemarkitekturen, vilka kommunikationsprinciper som används, riskanalyser och hantering av säkerhetsluckor.

- Vi ser fram emot att tillsammans med alla duktiga projektpartners hitta effektiva metoder för säkerhetsuppdateringar av uppkopplade enheter, säger Christer Hoberg.

Om Vinnova:

Vinnovas uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera forskning till nytta för samhället. Vinnova investerar årligen cirka 2,7 miljarder kronor.

Vinnova projektpartners är:

Akademi/forskningsinstitut: Lunds Universitet och SICS
Företag: Advenica, Axis, Ericsson, Prevas, Sensative, T2Data
Referensgrupp: Sony, TetraPak

För ytterligare information, kontakta 

Christer Hoberg, Sales & Management Prevas AB
E-mail: christer.hoberg@prevas.se, Mobil: + 46 72 734 32 57

Björn Andersson, Vice President Product Development Solutions, Prevas AB
E-mail: bjorn.andersson@prevas.se, Tel.: +46 21 360 19 33, Mobil: +46 70 370 19 00

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.


Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Citat

Allt fler produkter får mer och bättre funktionalitet genom att vara uppkopplade. Samtidigt som vi utökar funktionaliteten, ökar vi även sårbarheten för intrång och attacker. Så hur hanterar vi säkerhetsriskerna som uppstår i kölvattnet av IoT? Målet med forskningsprojektet är att hitta fler tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder för att täppa till säkerhetshålen i exempelvis uppkopplad belysning, säkerhetskameror för hemmabruk, digitala lås, eller dylika produkter.
Christer Hoberg, Sales & Management på Prevas
Vi ser fram emot att tillsammans med alla duktiga projektpartners hitta effektiva metoder för säkerhetsuppdateringar av uppkopplade enheter.
Christer Hoberg, Sales & Management på Prevas