Prevas påverkas av konjunkturläget

Marknaden för utveckling av intelligenta produkter har den senaste tiden präglats av en ökad försiktighet och utvecklingsprojekt skjuts på framtiden. Detta påverkar affärsområdet Produktutveckling negativt. Affärsområde Industrisystem fortsätter dock att generera bra resultat.

Prevas har vid tidigare tillfälle meddelat att det rådande marknadsläget hos våra kunder har påverkat Prevas på ett negativt sätt, med färre affärsavslut och försämrad rörelsemarginal. Den allmänna osäkerheten som råder på marknaden har inneburit att nyinvesteringar och expansionsplaner har skjutits på framtiden. Denna bild har ytterligare förstärkts med en direkt påverkan på affärsområdet Produktutveckling. Däremot fortsätter affärsområdet Industrisystem att visa sin styrka. Prevas industrikunder fortsätter att investera i produktionsnära IT-lösningar som ökar deras produktivitet, kvalitet och lönsamhet. ”Den negativa påverkan från affärsområdet Produktutveckling kommer att påverka Prevas tillväxttakt och rörelsemarginal i år. Vi har under året genomfört ett antal åtgärdsprogram med syftet att förbättra marginalen, där engångskostnader kommer att belasta resultatet för innevarande kvartal. Positiva effekter av dessa åtgärder kommer att synas mot slutet av året”, säger Mats Lundberg, CEO på Prevas AB. Trots en fortsatt allmän oro på marknaden kvarstår Prevas mål att fortsätta stärka företagets marknadspositioner och stå starkt rustade och redo när våra kunder påbörjar utvecklingen av nästa generations produkter. Prevas verksamhet är specialiserad inom områdena inbyggda system och industriell IT där Prevas har en ledande position i Norden.

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar