Prevas utbildar inom programmerbar logik

Under 2011 utsåg Xilinx, en världsledande leverantör för programmerbar logik, Prevas till auktoriserad utbildningspartner för Norden. Prevas satsar stort på utbildningar under 2012 och erbjuder ett gediget urval av schemalagda kurser för året.

Den allt snabbare takten inom teknikutvecklingen och den ökande globala konkurrensen ställer krav på företag. Det finns även en uttalad brist på kompetens, där ökande pensionsavgångar och den fortsatt låga utbildningstakten i Skandinavien orsakar brist på erfarna ingenjörer. Lägg det tillsammans med att allt fler produkter innehåller inslag av elektronik och datorteknik.

2012 är ett mycket spännande år då Xilinx släpper så väl den nya generationen av deras utvecklings-verktyg, Rodin, som den nya Zynq-plattformen. Zynq-plattformen är en hård ARM-processor som byggts in i samma krets som en FPGA. För att kunna dra nytta av de möjligheter som dessa två nyheter ger och att snabbt komma igång med utveckling i en komplex miljö, är kurserna med Prevas extra värderfulla.

Prevas kurser inkluderar både teori och praktisk träning där kursutbudet innefattar allt från grundkurser till mycket avancerade specialkurser. Kursernas längd varierar från 1 till 3 dagar. Kurserna utgår från högkvalitativt utbildningsmaterial, framtaget av Xilinx, och drar nytta av Prevas specialistkunskaper.

- Eftersom vi arbetar med komplexa forsknings- och utvecklingstjänster är det av yttersta vikt för oss att vi alltid känner till de nyaste teknikerna, metoderna och verktygen. Då vi arbetar med de marknadsledande företagen inom flera olika branschsegment har vi alltid bra riktmärken vad gäller vår egen kompetens och den delar vi gärna med oss av, säger Jonas Lindstedt affärsenhetschef på Prevas.

Det aktuella schemat över kurserna finns att se på www.prevas.se/kursschema.

För mer information och uppföljning                                                                               

Jonas Lindstedt, Business Unit Manager Prevas AB
E-mail: jonas.lindstedt@prevas.se, tfn: 021-360 19 11, Mobil: 070-191 03 37

Jonas Mann, Business Area Manager Produktutveckling Prevas AB
E-Mail: jonas.mann@prevas.se, Mobil: 070-379 06 69

Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 550 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar