Prevas väljs till EU-projekt inom genforskning

Än en gång tar ett EU-finansierat projekt hjälp av Prevas expertis. Denna gång handlar det om instrument som används inom avancerad genforskning. Arbetet kommer att utföras av Prevas kompetenscenter för Life Science. Kompetenscentrat är ett av fem i Norden och är beläget i Stockholm/Uppsalaregionen, där många av Prevas 20-tal Life Science kunder finns.

Projektet MODEST-EU kommer att pågå under 36 månader och har beviljats över 2,75 miljoner euro i finansiering av EU-kommissionen.

Syftet är att utveckla instrument och applikationsprotokoll som ska användas i såväl basforskning som för att ta fram nya läkemedel mot sjukdomar i immunförsvar, nervsystem och levern. Instrumentet blir det första i världen i sitt slag. Prevas roll är att ta fram det från koncept till färdig produkt. Tekniken baseras på amaxas Nucleofector® och handlar om screening med hög genomströmning, d v s att snabbt kunna identifiera förändringar i olika celler.

Konsortiet bakom projektet består av åtta parter - amaxa AG (Tyskland), Deutsches Rheumaforschungszentrum (Tyskland), RNAx GmbH (Tyskland), Protobios Ltd (Estland), Fotec Forschungs- und Technologietransfer GmbH (Österrike), HTP High Tech Plastics AG (Österrike), Dominion Pharmakine SL (Spanien) och Prevas AB. Det var projektsamordnande amaxa som identifierade Prevas unika kompetens inom området.

- Prevas är ett nordiskt utvecklingshus med världen som marknad. Att vi får förtroendet att vara med i detta spännande projekt ser vi som ett viktigt steg och stärker vår förmåga att erbjuda utveckling av intelligenta produkter på den globala marknaden, säger Mats Lundberg affärsområdeschef för produktutveckling på Prevas.

Utveckling av moderna och avancerade produkter
Idag byggs alltmer kommunikation och intelligens in i produkter. Inbyggda system finns i såväl konsumentprodukter som avancerade medicintekniska produkter. Prevas har utvecklat över 2 000 framgångsrika produkter som bidragit till att flertal av våra kunder är världsledande inom sina områden.

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar