Prevas växer kraftigt i Göteborg, förvärvar konsultverksamhet av Flextronics

Prevas har tecknat avtal om förvärv av en verksamhet med 50-talet specialister inom inbyggda system med Flextronics. Specialisterna finns i Göteborg och förstärker Prevas befintliga kompetens- och utvecklingscentrum för intelligenta produkter åt fordonsbranschen.

Den förvärvade konsultverksamheten har sitt ursprung i BlueLabs som var ett av Sveriges första utvecklingshus för intelligenta produkter. Medarbetarna tillför över 25 års erfarenhet av produktutveckling på Göteborgsmarknaden. Förvärvet omfattar också ett komplett utvecklingslaboratorium. Dessutom tillförs väletablerade kundrelationer inom medicinsk teknik, telekommunikation och fordonselektronik. Ett inkråmsavtal har tecknats med tillträdesdag den 1 november 2007. Köpeskillingen betalas kontant och uppgår till 5,6 Mkr för immateriella tillgångar. Därutöver tillkommer värdet av övriga övertagna tillgångar och skulder.

- Prevas är ett nordiskt utvecklingshus med världen som marknad. Med förvärvet fortsätter vår redan kraftiga expansion på Göteborgsmarknaden samtidigt som vi stärker förmågan att erbjuda utveckling av intelligenta produkter på den globala marknaden, säger Anders Englund VD på Prevas.

Prevas produktutvecklingsverksamheten bedrivs i sex ”center of excellences”, dvs. kompetenscentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Denna fokusering gör att Prevas kan möta växande branschunika behov. Generellt ökar kraven på kortare utvecklingstid, kvalitet, design och uppkopplingsmöjligheter för såväl industri- som konsumentprodukter.

Den nordiska marknaden för inbyggda system värderas till 12 miljarder SEK och växer med cirka 15 procent per år, enligt BCC Consulting. Det pågår en kraftig konsolidering av marknaden. Redan 2005 erövrade Prevas positionen som ledande i Norden. Idag finns Prevas etablerat i Sverige, Danmark och Norge. Tanken är att finnas med egna kontor och utvecklingscenter även i Finland. Marknadsbearbetningen av kunder utanför Norden görs med egna säljare och med hjälp av lokala partners.

Den förvärvade verksamheten förväntas 2008 omsätta ca 50 Mkr och nå en rörelsemarginal på 10 procent under andra halvåret 2008. Den förvärvade enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med den 1 november 2007.

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar