Redeye - Prevas : Omorganisation för förbättring

Prevas rapport för det tredje kvartalet låg klart under vår prognos. Bolaget rapporterade en försäljning på 147,9 MSEK (prognos 165,2 MSEK) och ett EBIT-resultat på 0,2 MSEK (förväntad 2,8). Bolaget tyngs fortsatt av nedskrivningar i gamla kundprojekt och en svag marknad.

Prevas har inlett en större omorganisation för att bättre kunna ta tillvara på kompetenserna inom koncernen och på så sätt kunna förbättra beläggningen. Vi efterfrågar en tydlighet kring vilka effekter denna nya organisationen kommer kunna generera.

Vi väljer att revidera ned våra estimat ytterligare som en följd av den svaga utvecklingen och det osäkra läget. Skulle Prevas lyckas med en lönsamhetsförbättring är kurspotentialen stor (över 115 procent till vårt Bull-case), men då behövs en tydligare struktur för och kommunikation kring hur lönsamheten skall förbättras. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/eZZyKr

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera