Starkt avslut; ökad omsättning och orderingång

JANUARI - DECEMBER

 • Omsättning 519,4 Mkr (513,2)
 • Rörelseresultat EBIT 14,6 Mkr (–19,3)
 • Rörelsemarginal EBIT 2,8 % (–3,8)
 • Resultat efter skatt 9,0 Mkr (–15,4)
 • Resultat per aktie 0,83 kr (–1,52)
 • Likvida medel 7,5 Mkr (11,8)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 0,50 kr per aktie (0,00)

OKTOBER - DECEMBER

 • Omsättning 148,3 Mkr (123,5)
 • Rörelseresultat EBIT 7,0 Mkr (–19,4)
 • Rörelsemarginal EBIT 4,7 % (–15,7)
 • Resultat efter skatt 4,6 Mkr (–14,5)
 • Resultat per aktie 0,42 kr (–1,43)

VD-kommentar

Höstens starka orderingång har resulterat i ökad omsättning och förbättrade marginaler för årets sista kvartal. Affärsområdet Industrisystem levererar starka och positiva marginaler, precis i likhet med årets tidigare kvartal, men vi ser nu även en positiv trend inom affärsområdet Produktutveckling.

Marknaden känns betydligt starkare nu än i början av 2010. Med våra drygt 25 år i branschen står Prevas mycket starkt positionerade som ett nischat marknadsledande företag inom produktutveckling och industriell IT.

2010 har varit ett stabilt år där vi har haft en kontinuerligt ökande orderingång under året. Våra IT-leveranser fortsätter att vara i världsklass med en kundnöjdhet på 8,4 (av 10) och en leveranssäkerhet på 92 procent vilket givetvis hjälper framtida tillväxt och stabilitet. Som en direkt följd av detta ser vi en tydlig trend i kvartalsrapporten med förbättrad marginal och ökande omsättning.

Sammanfattningsvis kan man säga att 2010 har varit ett starkt år ur ett tekniskt och marknadsmässigt perspektiv, vi har även investerat i en framtida plattform för lönsam tillväxt, stabilitet och flexibilitet med ett antal nya etableringar och erbjudanden.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

Kontaktpersoner för ytterligare information och uppföljning

Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Om Prevas
Prevas startade 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Se även www.prevas.se.

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar