6000 chefer och skyddsombud utbildade

Under förra året utbildade Prevent 6000 personer i sina öppna och företagsinterna utbildningar. Framför allt chefer och skyddsombud. – Dessutom verkar det som att många företag nu under lågkonjunkturen investerar i arbetsmiljökunskaper, för att stå rustade när det vänder, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.Den mest efterfrågade är grundutbildningen Bättre arbetsmiljö, som ger de basala kunskaper en chef eller ett skyddsombud har behov av för att klara av sitt arbete med arbetsmiljön. Därefter kommer utbildningen Systematiskt arbetsmiljöarbete som ger kunskaper att bedriva arbetet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, det vill säga planera, dokumentera och åtgärda brister i arbetsmiljön. Dessutom genomgick ett antal personer ämnesinriktade påbyggnadsutbildningar.

Prevent har också utbildat handledare. Under förra året utbildades 80 handledare i Bättre arbetsmiljö. (sammanlagt finns det nu 700 diplomerade handledare i Bättre arbetsmiljö), 140 i Konflikthantering för bussförare och 100 i organisationsutbildningen FöretagSAM.

– Vad vi kan se för första halvan av 2009, så avtar inte utbildningssatsningarna ute på företagen, utan ligger på samma nivå som tidigare. Avtal som inom metallbranschen med möjligheter till utbildning under låglonjunkturen, kan innebära en fortsatt satsning på arbetsmiljön, säger Maria Schönefeld, vd, Prevent.

Läs mer på www.prevent.se/doc_pdf/prevent-arsberattelse-2008.pdf

Kontakt: Maria Schönefeld, vd, 08-402 02 09, maria.schonefeld@prevent.se Ingalill Sjö, utbildningsledare, 08-402 02 10, ingalill.sjo@prevent.se Mats Quist, marknadschef, 08-402 02 07, mats.quist@prevent.se

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera

Dokument & länkar