Belasta rätt i Malmö

Arbetsmiljöverkets distrikt i Malmö besöker konferensen Belasta rätt, för ett gott arbete. Konferensen arrangeras av Prevent med anledning av Europeiska arbetsmiljöårets kampanj kring belastningsbesvär.För att undvika belastningsskador krävs en helhetssyn på arbetssituationen. Rätt utrustning och arbetsställning räcker inte alltid utan ofta måste fler faktorer ses över. Ett nyckelord i det förebyggande arbetet är variation. Men vad är egentligen variation och vilken variation är bäst? Det och lite till ger Svend Erik Mathiassen, professor vid Centrum för belastningsskadeforskning vid högskolan i Gävle, svar på.

Belastningsskadeproblematiken sträcker sig över alla branscher och regioner. Arbetsmiljöverkets distrikt i Malmö ger en inblick i hur det ser ut i regionen.

Konferenserna Belasta rätt - för ett gott arbete har skapats av Prevent i samarbete med Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

För anmälan och ytterligare information kontakta: Gunilla Hultman, utbildningsadministratör, tfn: 08-402 02 03 Isabel Blomstrand, utbildningsadministratör, tfn: 08-402 02 01 Marianne Zetterblom, informatör, tfn: 08-402 02 52

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera