Det professionella samtalet och Hot och våld i arbetslivet – nya utbildningar i höst

Det professionella samtalet och Hot och våld i arbetslivet är två av nyheterna bland höstens utbildningar från Prevent. Svåra samtal som berör människors situation på arbetsplatsen, som organisationsförändringar, permitteringar eller i värsta fall avsked, måste alltid genomföras på ett korrekt sätt. Men under tider av ekonomisk oro och förändring är kraven på dem som genomför dessa samtal extra stora.Utbildningen Det personliga samtalet riktar sig till chefer, personalansvariga, fackliga förtroendemän, skyddsombud och företagshälsovården. Den genomförs i Stockholm 29–30 september av Kristina Gullberg som är socionom och personalkonsult.

En annan nyhet är Hot och våld i arbetslivet. Ämnet har varit uppe under åren men har nu fått ett mer branschövergripande upplägg än tidigare eftersom antalet olyckor ökar, enligt statistik från AFA Försäkring, och fler yrkesgrupper än tidigare är berörda.

Andra nya utbildningar är: Bättre arbetsmiljö - grundutbildning på distans, Bättre arbetsmiljö - handledarutbildning på distans, Personkonflikter på arbetsplatsen, Branschkunskap Bygg & Installation för företagshälsovården.

Dessutom genomförs under september och oktober även fyra halvdagsseminarier med utgångspunkt från forskningsprojektet Hälsa och framtid. I seminarierna beskrivs vad som utmärker företag med friska medarbetare. Medverkar gör överläkarna och forskarna Magnus Svartengren och Eva Vingård, och representanter från företagen som berättar hur de lyckats i sitt arbete.
Läs mer på www.prevent.se och se bilagan med kalendarium för hösten.

Kontakt: Ingalill Sjö, utbildningsledare, 08-402 02 10, ingalill.sjo@prevent.se. Marie Rubertsson-Nerén, utbildningsledare, 08-402 02 47, marie.rubertsson-neren@prevent.se.
Andreas Alskog, informatör, tfn: 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera

Dokument & länkar