Färre fallolyckor mål för målarna

Fall-, halk- och snubbelolyckor är den vanligaste orsaken till arbetsskada bland målare. Nu ska måleriföretagen bli bättre på att förhindra olyckor med hjälp av den nya skriften "Systematiskt arbetsmiljöarbete i måleribranschen".Det nya materialet ska hjälpa målarföretagen att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Materialet ger företagen en bild av vad det innebär att arbeta systematiskt med arbetsmiljön, men framför allt en rad praktiska tips och hjälpmedel för att komma igång: - exempel på hur måleriföretaget kan gå tillväga, - en checklista för den enskilde målaren, - beskrivningar av hur en arbetsplatsträff respektive en riskbedömning kan gå till, - plus en rad blanketter för bland annat fördelning av uppgifter, uppföljning av olycka, arbetsmiljöpolicy.

Materialet är branschanpassat och ett komplement till Prevents material "Systematiskt arbetsmiljöarbete - steg för steg". Det är framtaget av Svenska Målareförbundet, Målaremästarna tillsammans med Prevent med ekonomiskt stöd från AFA Försäkring."Systematiskt arbetsmiljöarbete i måleribranschen" (art 335) kostar 150 kronor exklusive moms och frakt och kan beställas från Prevent på tel 08-402 02 20, fax 08-402 02 40 eller via www.prevent.se/bokhandel.

Kontakt: Monica Lörnbo, projektledare, 08-402 02 45, monica.lornbo@prevent.se Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar