Handeln satsar på trucksäkerheten

Från den 1 januari i år gäller TLP10 – nya riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter. Nästan var fjärde arbetsolycka med truck sker inom handeln. Under våren genomför Prevent i samarbete med bland andra Svensk Handel och Handelsanställdas förbund en konferensserie om hur trucksäkerheten kan förbättras i praktiken.Johan Bark, arbetsmiljörådgivare på Svensk Handel, anser att de nya riktlinjerna är bättre anpassade till villkoren ute i företagen när det gäller truckhantering. De har också en tydlig struktur.

– Den första delen anger vilka kunskaps- och färdighetsmål en truckförare ska klara. Den andra delen beskriver hur truckutbildning kan genomföras. Upplägget ger bra förutsättningar att skapa säkra truckarbetsplatser, uppger han.

Jannika Fahlander, ombudsman på Handels, betonar att det är en styrka att arbetsmarknadens parter enats om de nya riktlinjerna.

– Vi är överens om vilka kunskaper och färdigheter en truckförare ska ha för att köra säkert. Riktlinjerna innebär en kvalitetssäkring av utbildningen och underlättar för arbetsgivaren att välja rätt utbildare för sina anställda. Jag är särskilt nöjd med att riktlinjerna betonar den lärarledda utbildningen. Truckinstruktörerna har en nyckelroll, och de vet att det inte finns några genvägar till säkrare truckkörning, menar hon.

Johan Bark och Jannika Fahlander vill båda understryka att det inte räcker med kunskaper och färdigheter. Det företag som vill minska risken för truckolyckor måste också arbeta med attityder och beteenden.

– Företagsledningen måste tydligt signalera att man sätter säkerheten främst, säger Jannika Fahlander.

Johan Bark ger rådet att främja en god säkerhetskultur.

– Förutom att ha duktiga truckförare, se till att skapa en säkerhetskultur i företaget där alla intar ett säkert beteende relaterat till de risker som truckhanteringen medför på arbetsplatsen, säger han.

Nyheter i TLP10 Upplägget i de nya riktlinjerna skiljer sig från den tidigare truckläroplanen (TLP2), som byggde på en fastställd läroplan med minimigränser för utbildningens längd. TLP10 bygger istället på rekommenderade kunskaps- och färdighetsmål, vilket innebär att utbildningen anpassas efter elevernas förkunskaper och inlärningstakt. Även indelningen av truckar har förändrats i TLP10.

– TLP10 är också uppdaterad i enlighet med aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket, förklarar Björn Bäckström, vd på Maskinleverantörerna.

Tidigare utbildning som skett enligt TLP2 är fortfarande giltig, men alla truckutbildningar som genomförs från och med den 1 januari i år ska ske enligt TLP10. Även repetitionsutbildning ska ske enligt de nya riktlinjerna.

TLP10 har tagits fram gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna.

Fyra kostnadsfria konferenser under våren Prevent och arbetsmarknadens parter fortsätter samarbetet under våren med fyra konferenser om trucksäkerhet och TLP10.

Konferenserna hålls i Malmö den 2 mars, Göteborg den 8 mars, Stockholm den 22 mars och i Skellefteå den 29 mars. För program och anmälan, se www.prevent.se/truckkonferenser

Ladda ned material Skrifterna Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10 och Säkert truckarbete samt Körtillstånd för truck kan hämtas kostnadsfritt på www.prevent.se/truckar

Kontakt: Mats Bjurvald, projektledare Prevent, 08-402 02 42 Johan Bark, arbetsmiljörådgivare Svensk Handel, 010-471 85 14 Jannika Fahlander, ombudsman Handelsanställdas förbund, 08-412 68 19 Björn Bäckström, vd Maskinleverantörerna, 08-508 938 83 Pär Pihlqvist, informatör Prevent, 08-402 02 54

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!