Industrin satsar på trucksäkerheten

Från den 1 januari i år gäller TLP10 – nya riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter. Nästan varannan arbetsolycka med truck sker inom industrin. Under våren genomför Prevent i samarbete med bland andra Teknikföretagen och IF Metall en konferensserie om hur trucksäkerheten kan förbättras i praktiken.Björn Hammar, arbetsmiljöansvarig på Teknikföretagen, berättar att arbetsmarknadens parter i arbetet med de nya riktlinjerna analyserat över 800 olyckor där truck varit inblandad, utifrån AFA Försäkrings arbetsskadeanmälningar.

- Genom analysen har vi kunnat modernisera och precisera kunskapskraven till de faktorer som har störst betydelse för säkerheten. På så sätt har vi kunnat förtydliga kraven i lagstiftningen, som säger att en truck bara får användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

De nya riktlinjerna innehåller en exempelsamling med beskrivningar av faktiskt inträffade truckolyckor. Detta material kan användas av truckinstruktörerna för att öka medvetenheten och skapa förståelse för riskerna med truckarbete, förklarar Björn Hammar.

– En seriös och gedigen utbildning minskar inte bara antalet personskador. Den bidrar även till en effektivare, lönsammare materialhantering med mindre skador på det som hanteras, vilket borde vara lockande för de flesta arbetsgivare, säger Björn Hammar.

Bo Andersson, ombudsman på IF Metall, tycker att det är bra att riktlinjerna är tydliga med att arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för trucksäkerheten, och med att riskbedömningar ska göras systematiskt på arbetsplatsen. Det är också bra att det tydligt framgår att de som utbildar truckförare ska vara auktoriserade.

– I sin helhet tycker jag att de nya riktlinjerna är bättre än den gamla truckläroplanen, även om det är negativt att minimitiderna för utbildningens längd har tagits bort, säger han.

Bo Andersson betonar att arbetsgivare som vill arbeta för att öka trucksäkerheten måste se till kvaliteten i utbildningarna och inte bara välja det billigaste alternativet. Det behövs också andra åtgärder.

– Se till att det finns truckgångar som är avskärmade från gående, och att all personal som vistas i arbetsmiljöer med truckar får säkerhetsutbildning, säger han.

Björn Hammar på Teknikföretagen understryker att arbetsgivaren bör arbeta för en bra säkerhetskultur, som uppmuntrar tillbudsrapportering och där man agerar på signaler om risker i verksamheten.

– Alla har sin roll för att minska riskerna genom att följa lokala skyddsregler. Några exempel är att bära skyddsskor och framföra trucken på ett säkert sätt med medvetenhet om att omgivningen kan vara oförutsebar. Ansvariga chefer måste se till att följa upp rapporterade tillbud och ge personalen förutsättningar för säkra arbetssätt.

Nyheter i TLP10 Upplägget i de nya riktlinjerna skiljer sig från den tidigare truckläroplanen (TLP2), som byggde på en fastställd läroplan med minimigränser för utbildningens längd. TLP10 bygger i stället på rekommenderade kunskaps- och färdighetsmål, vilket innebär att utbildningen anpassas efter elevernas förkunskaper och inlärningstakt. Även indelningen av truckar har förändrats i TLP10.

– TLP10 är också uppdaterad i enlighet med aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket, förklarar Björn Bäckström, vd på Maskinleverantörerna.

Tidigare utbildning som skett enligt TLP2 är fortfarande giltig, men alla truckutbildningar som genomförs från och med den 1 januari i år ska ske enligt TLP10. Även repetitionsutbildning ska ske enligt de nya riktlinjerna.

TLP10 har tagits fram gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna.

Fyra kostnadsfria konferenser under våren Prevent och arbetsmarknadens parter fortsätter samarbetet under våren med fyra konferenser om trucksäkerhet och TLP10.
Konferenserna hålls i Malmö den 2 mars, Göteborg den 8 mars, Stockholm den 22 mars och i Skellefteå den 29 mars. För program och anmälan, se www.prevent.se/truckkonferenser

Ladda ned material Skrifterna Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10 och Säkert truckarbete samt Körtillstånd för truck kan hämtas kostnadsfritt på www.prevent.se/truckar

Kontakt: Mats Bjurvald, projektledare Prevent, 08-402 02 42 Björn Hammar, företagsrådgivare i arbetsmiljöfrågor Teknikföretagen, 08-782 09 87 Bo Andersson, ombudsman IF Metall, 08-786 84 42 Björn Bäckström, vd Maskinleverantörerna, 08-508 938 83 Pär Pihlqvist, informatör Prevent, 08-402 02 54

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!