PRESSMEDDELANDE Belasta rätt, för ett gott arbete

Med anledning av Europeiska arbetsmiljöårets kampanj kring belastningsbesvär arrangerar Prevent i höst sex regionala konferenser på temat. Föreläser gör bland andra Svend Erik Mathiassen vid Centrum för belastningsskadeforskning i Gävle. Lokalt förankrade företag berättar om sitt skadeförebyggande arbete.Belastningsskadeproblematiken sträcker sig över alla branscher och regioner. Arbetsmiljöverket i det distrikt där konferensen ges ger en inblick i hur det ser ut i just ditt område.

Investeringar i god ergonomi lönar sig eftersom medarbetarna håller sig friskare och sjuktalen sjunker. Lokalt förankrade företag berättar om sina erfarenheter kring förebyggande arbete.

Konferenserna ”Belasta rätt, för ett gott arbete” har skapats av Prevent i samarbete med Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Anmälan kan göras till något av följande datum:

• Gävle 12 september, Park Inn • Skellefteå 13 september, Medlefors folkhögskola • Växjö 26 september, Elite stadshotellet • Linköping 27 september, Arenabolaget • Malmö 10 oktober, Malmö konferenscenter Folkets hus • Göteborg 11 oktober, Scandic Crown

För anmälan och ytterligare information kontakta: Gunilla Hultman, utbildningsadministratör, tfn: 08-402 02 03, Isabel Blomstrand, utbildningsadministratör, tfn: 08-402 02 01 eller Marianne Zetterblom, informatör, tfn: 08-402 02 52

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera