PRESSMEDDELANDE Chefer får en kort introduktion till att förebygga mobbning

I höst genomför Prevent en kort gratis introduktion för chefer till att förebygga mobbning. Det blir frukostmöten på fem platser runt om i Sverige och intresset är mycket stort. Sammanlagt 70 procent av platserna är bokade, i Stockholm och Göteborg är det redan fullt.– Vi har ett mycket mer komplext arbetsliv nuförtiden, mer att göra på färre personer och högre krav. Går inte allt på spår då, blir det lätt konflikt, säger Marie Rubertsson Nerén, utbildningsledare på Prevent.

– Cheferna lever ju också i den här världen och de måste avsätta tid för att förebygga den här typen av frågor och förstås veta hur man gör, säger Marie Rubertsson Nerén.

På frukostmötena berättar Barbro Östling, beteendevetare/konsult och författare till boken ”Personkonflikter på arbetsplatsen”, hur det är möjligt att arbeta förebyggande med mobbning.

– Det går inte att undvika konflikter på en arbetsplats, men du kan se de tidiga signalerna och då gäller det att agera. Av dig som chef krävs det mod att ta tag i problemet och det är alltid lättare om du har några verktyg till hands, säger Barbro Östling.

Frukostmötena ger förutom en kort introduktion till ämnet, chefer och arbetsledare tips om hur de kan gå vidare för att skaffa sig adekvat kompetens i det förebyggande arbetet av mobbning på den egna arbetsplatsen.

Läs mer om seminarierna, aktuella utbildningar och litteratur om konflikter och mobbning på www.prevent.se

Kontakt: Marie Rubertsson-Nerén, utbildningsledare, 08-402 02 47, 070-102 73 02, marie.rubertsson-neren@prevent.se Barbro Östling, beteendevetare/konsult och författare , 070-554 39 92, barbro.ostling@telia.com Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera

Dokument & länkar