PRESSMEDDELANDE Frågor om mobbning och kemikalielagstiftning i höstens arbetsmiljöutbildningar

Möjlighet att fördjupa kunskaperna om EU:s nya kemikalielagstiftning och om mobbning ges i höstens utbildningsutbud från Prevent. Anticimex och Riksteatern genomförde utbildningar förra säsongen, något som påverkat deras arbetsmiljöarbete.– Många arbetsplatser efterfrågar specifik information om REACH. I vår utbildning får deltagarna kunskap om den nya lagstiftningen, hur man hanterar REACH i den dagliga verksamheten och hur en snabbare anpassning till lagstiftningen kan skapa konkurrensfördelar för företaget, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

En annan nyhet är att de efterfrågade seminarierna om mobbning på arbetsplatsen utvecklas och nu kommer att rikta sig direkt till chefer respektive skyddsombud. Behovet av mer kunskap på det området har ökat i takt med att frågorna uppmärksammas mer på arbetsplatserna.

Grundutbildningar i arbetsmiljöfrågor har hållits i många år och de fortsätter även i höst. Intresset för dem är stort. Andra utbildningar som erbjuds är bland annat Friskfaktorer i arbetslivet, Arbetslivsinriktad rehabilitering i praktiken och Konsten att leda sig själv.

– Våra arbetsmiljöutbildningar syftar till att både minska olyckor och risker och samtidigt förbättra lönsamheten för företagen så att en win-win situation uppstår. Allt förebyggande arbete är bra både för medarbetare och företag, säger Maria Schönefeld.

Anticimex och Riksteatern Anticimex och Riksteatern är två företag som tagit del av Prevents utbildningar.

– Vi har utbildat ett 70-tal personer i en grundutbildning i arbetsmiljö. De har fått en tredagars utbildning av väldigt bra och erfarna ledare. En sådan satsning betyder mycket, vi kompetensutvecklar våra anställda och det innebär till exempel att de får större motivation att stanna kvar och utvecklas inom företaget, säger Anders Tiensuu, projektledare på Anticimex.

Rebekka Rintala von Knorring är huvudskyddsombud på Riksteatern. Där har de utbildat ett 50-tal anställda, både chefer och arbetsmiljöombud, i systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Medvetenheten om ansvaret har ökat och nya frågor har väckts som har utvecklat tänkandet kring vad arbetsmiljö är. Vi har fått bättre koll på vilka metoder och verktyg man kan använda för att förbättra arbetsmiljön och vi har också blivit mer medvetna om vilka roller och mandat man har som chef respektive arbetsmiljöombud, kommenterar Rebekka Rintala von Knorring.

Prevent utbildar varje år cirka 6000 chefer, skyddsombud, medarbetare och HR-personal i arbetsmiljöfrågor och är därmed den största utbildaren inom området.

Läs mer om Prevents utbildningar på prevent.se

Kontakt Maria Schönefeldt, vd, 08-402 02 09, maria.schonefeld@prevent.se

Marie Rubertsson-Nerén, utbildningsledare, 08-402 02 47, marie.rubertsson-neren@prevent.se

Anders Tiensuu, projektledare på Anticimex, 0708-190096, Anders.Tiensuu@anticimex.se

Rebekka Rintala von Knorring, huvudskyddsombud på Riksteatern, 0730-636685, rebekka.rintalavonknorring@riksteatern.se

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera

Dokument & länkar