PRESSMEDDELANDE Guide till bättre rehabilitering

Alla tjänar på en ändamålsenlig och effektiv rehabilitering. Prevents material Nya rehabiliteringsguiden är en praktisk vägledning och hjälpmedel för alla medverkande vid arbetsanpassning och rehabilitering.Nya rehabiliteringsguiden handlar bland annat om arbetsplatsbedömning och arbetsanpassning. Skriften betonar värdet av att ha en bra organisation med mål och rutiner för anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten. Den visar på betydelsen av ett nära samarbete mellan arbetsgivare och den berörde, skyddsombud och andra fackliga företrädare, Försäkringskassa, behandlande läkare och företagshälsovård.

Skriften vill förmedla vikten av att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen utgår från individen och att den sjukskrivne är delaktig i sin rehabilitering. Därmed finns goda förutsättningar att kunna vara kvar i arbetet eller få en bra återgång i arbete efter sjukdom eller skada.

Materialet utkom första gången 2005 men är nu uppdaterat med de senaste lagändringarna på området.

Nya Rehabiliteringsguiden (art 785) kostar 190 kronor exklusive moms och kan beställas från Prevents orderavdelning på tfn 08-402 02 20, fax 08-402 02 40 eller via www.prevent.se/bokhandel.

För ytterligare information kontakta: Marianne Zetterblom, informatör, tfn: 08-402 02 52, marianne.zetterblom@prevent.se Krister Skoglund, projektledare, tfn: 08-402 02 06, krister.skoglund@prevent.se

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera