PRESSMEDDELANDE IT-stress allt vanligare bland journalister

Teknikutvecklingen inom journalistyrket innebär både stora möjligheter och en ökad risk för stress. Men IT-stress beror inte enbart på tekniken i sig utan även på en dålig arbetsorganisation, anser Journalistförbundet. Arbetsgivarsidan tycker dock att teknikstress handlar mer om individer än om organisation.Johannes Isaksson, arbetsmiljöansvarig ombudsman och förhandlare på Journalistförbundet, välkomnar utvecklingen men varnar också för farorna som följer i dess spår.

– Det handlar bland annat om införandet av nya IT-system kombinerat med hur organisationen ser ut. Medierna styrs av allt större koncerner som med automatik inför samma teknik på alla redaktioner, oavsett hur de har jobbat tidigare. Utbytet av erfarenheter mellan arbetsplatserna vad gäller systemen sker på ekonomi- och tekniknivå, inte på en nivå som rör dem som använder systemen i det dagliga arbetet. Konsekvensen blir att många system inte fungerar för användarna vilket innebär en ökad stress.

Minskad makt över egna arbetet Alltför många inom journalistkåren upplever att de inte själva har makten över sitt arbete. Frånvaron av kontroll över arbetet leder till en negativ stress, konstaterar Johannes Isaksson.

Att inflödet ökat till redaktionerna är positivt, tycker han. Däremot innebär det ständiga informationsbruset en större arbetsinsats som inte motsvaras av ökade redaktionella resurser. Tvärtom så skär redaktionerna ner.

Till det kommer att fler och fler förväntas kunna behärska mer än ett medium. En reporter ska till exempel ofta kunna fotografera och göra teve- eller radioinslag, vilket ställer ökade krav på teknisk kunskap.

Tekniken både hot och möjlighet Stefan Koskinen är förhandlare och rådgivare på arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. Även han ser både möjligheter och problem med teknikutvecklingen.

– Interaktiviteten ökar, folk nöjer sig inte längre med att vara bara mottagare av nyheter. Det är positivt för journalistiken men innebär även att kraven förändras.

Han menar dock att problemen med stress ofta handlar om att journalisterna själva har svårt att sätta gränser för sitt arbete. Ambitionsnivån är hög, för att leverera ett bra jobb arbetar de ofta mer än vad cheferna kräver av dem.

IT-stress bland journalister ligger därför snarare på ett individuellt än ett organisatoriskt plan, menar Stefan Koskinen.

– Man kan välja om man ser tekniken som ett hot eller en möjlighet. Till viss del är det en generationsfråga. En 55-åring kan uppleva ökade teknikkrav som ett hot medan en 25-åring jublar och ser kraven som en chans till utveckling och att lära nytt.

Däremot betonar Stefan Koskinen vikten av att arbetsgivarna följer lagar och regler när exempelvis nya tekniksystem införs, att medarbetare informeras och att deras synpunkter tas tillvara och respekteras.

Prevent ger råd om IT-stress Prevent, med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän, har dragit igång en särskild satsning på att få framför allt chefer att uppmärksamma problemen med IT-stress.

– Vi vill göra folk uppmärksamma på IT-stress som är ett växande problem inom arbetsmiljöområdet. Samtidigt som IT-verktygen har gjort att det har blivit smidigare att arbeta på distans kan detta i förlängningen leda till stress för många. Det gäller framför allt om det blir en längre tids belastning och man går lång tid utan återhämtning, säger Krister Skoglund, projektledare för Prevents satsning på IT-stress.

Som en del i satsningen har Prevent tagit fram material och ett verktyg för kartläggning av IT-stress som finns tillgängliga på webbplatsen prevent.se. Där får arbetsgivare och chefer konkret vägledning för hur de kan arbeta förebyggande för att undvika problem med IT-stress på arbetsplatserna.
Läs mer om IT-stress på www.prevent.se/itstress

Kontakt Krister Skoglund, projektledare, 08-402 02 06, 070-102 73 03, krister.skoglund@prevent.se Pär Pihlqvist, informatör, 08-402 02 54, par.pihlqvist@prevent.se

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera

Dokument & länkar