PRESSMEDDELANDE Kraftsamling för att minska kemikalierelaterade arbetsproblem i Västra Götalands län

I år är det Kemins år, och därför gör arbetsmiljöorganisationen Prevent en kraftsamling till stöd för dem som hanterar kemikalier i yrket. Det gäller till exempel de cirka 30 500 personer som i dag arbetar inom städ-, frisör-, och motorfordonsbranschen i Västra Götalands län. Prevent har tagit fram 15 konkreta tips för dessa branscher.– Vi utsätts dagligen för många kemikalier via huden. Därför är bra arbetssätt, bra produkter och skyddshandskar viktiga för de boende i Västra Götalands län som till exempel städar. Det är också avgörande för att undvika olyckor och sjukdomar för den som arbetar med hälsofarliga ämnen och ofta blir våt om huden, säger Karin Grahn, projektledare på Prevent.

Genom att byta ut hälsofarliga produkter mot mindre farliga, ha skriftliga instruktioner för användning av maskiner och information och utbildning om hälsofarliga produkter som används skulle olyckor kunna undvikas och färre bli sjuka på grund av kemikalier.

– Syftet med vår kraftsamling nu under Kemins år är att öka kunskapen hos både arbetsgivare och arbetstagare. Vi vill hjälpa fler att få igång det förebyggande arbetet för att minimera riskerna för skador och arbetssjukdomar på grund av kemiska ämnen, säger Karin Grahn.

Prevent är en ideell arbetsmiljöorganisation som både fackförbund och arbetsgivarorganisationer står bakom. Inom kort lanserar Prevent, som en del av kraftsamlingen, en uppdaterad version av Kemiguiden. Det är en kostnadsfri webbplats som hjälper företag, främst småföretag, till en säker kemikaliehantering. I dag går Prevent via media ut med ett antal tips och råd till dem som arbetar eller bedriver verksamhet inom branscherna städ, frisör och motorfordonsverkstad.

För mer information kontakta: Karin Grahn, projektledare, 08-402 02 51, karin.grahn@prevent.se Helena Wahlund, informatör, 08-402 02 56, helena.wahlund@prevent.se

Statistik

Personer som arbetar inom varje bransch i Västra Götalands län Städare: 12 248 Frisörer: 1 744 Motorfordonsverkstad: 16 592 Källa: SCB

Anmälda arbetssjukdomar inom alla branscher i Västra Götalands län 1 960 Källa: Arbetsmiljöverket

Tips till företagen

Fem tips för städföretaget

1. Byt ut våta rengöringsmetoder mot torra, exempelvis genom att använda en mikrofibermopp istället för att våttorka golv.

2. Byt ut de starkaste och mest allergiframkallande medlen mot mindre farliga medel.

3. Se till att det finns information om hur de rengöringsmedel som används ska hanteras.

4. Använd handskar som är CE-märkta. Vid arbeten längre än 10-15 minuter bör en tunn bomullsvante inuti skyddshandsken eller en fodrad handske användas.

5. Dosera rengöringsmedel automatiskt och slutet, t ex i städrum.

Fem tips för frisör-/skönhet-/hälsosalong

1. Kontrollera att allmänventilationen fungerar bra i frisersalongen.

2. Ett dragskåp (ventilerat skåp) bör användas när man blandar till hårfärger. Alternativt kan man göra blandningen under en utsugskåpa, som också kan användas vid färgning av hår.

3. Frisörer ska ha en förteckning över de kemiska produkter som finns och används i verksamheten samt försöka byta ut farliga frisörprodukter mot produkter som är mindre skadliga för hälsan.

4. Handskar ska användas hela tiden när man arbetar med kemiska produkter, handkräm ska användas och det är olämpligt att bara ringar, klockor och armband eftersom kemiska produkter kan bli kvar under dem.

5. Möjlighet till ögonspolning ska finnas. Det enklaste är att ha en ögondusch kopplad till kranen i ett tvättfat.

Fem tips för motorverkstad

1. Se till att det finns skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner vid svetsning, skärning, slipning, värmebehandling, limning, högtryckssprutning, elektrostatisk sprutning och pulversprutning.

2. Kontrollera att svets- och skärutrustningens slangar, packningar, ventiler etc. är felfria och försedda med bakslangsspärr, det vill säga en ventil som gör att gas och vätska inte rinner åt fel håll.

3. Sprutmåla bara i särskilt utrymme, exempelvis tunnel, sprutbox eller sprutrum.

4. Blandning och spädning av färg samt rengöring av sprutor ska ske på väl ventilerad plats, till exempel under en draghuv i ett avskilt rum.

5. Andningsskydd, ögonskydd, handskar och skyddskläder ska finnas och användas vid behov.Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera

Dokument & länkar