PRESSMEDDELANDE Nya utbildningar i höst

Vad är egentligen skillnaden mellan konflikter och mobbning och hur lär man sig tyda signalerna för att mobbning förekommer på arbetsplatsen? Det ger en ny utbildning från Prevent svar på.Arbetsmarknadens parter har uppmärksammat behovet av särskilda insatser beträffande arbetsrelaterad stress. Ett resultat av detta är Prevents nya utbildning Stress på jobbet, hur hanterar vi den? Kursdeltagarna får bland annat lära sig att identifiera faktorer i arbetet som kan leda till stress samt metoder för att förebygga stress.

Belastningsskador är alltjämt den vanligaste orsaken till arbetsrelaterads sjukskrivning och står för nästan två tredjedelar av samtliga anmälda arbetssjukdomar. Produktionsutveckling och förändrad arbetsorganisation är viktiga verktyg i det förebyggande arbetet. Det krävs också kunskaper om hur man kan använda sin kropp och skona den från förslitning. Prevents nya utbildning Belastningsskador, ergonomi ska stimulera till ett ergonomiskt synsätt i det dagliga arbetet samt väcka tankar och funderingar kring belastningsskador.

Mer information om höstens utbildningar finns på www.prevent.se/utbildningFör ytterligare information kontakta: Ingalill Sjö, utbildningsledare, tfn: 08-402 02 10 Margrethe Skeppstedt, utbildningsledare, tfn: 08-402 02 02 Marianne Zetterblom, informatör, tfn: 08-402 02 52

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera