PRESSMEDDELANDE Seminarier om scenkonstens arbetsmiljö

Under rubriken Kropp och själ i samspel, scenkonstens arbetsmiljö arrangerar Prevent under hösten två seminarier. Vid seminarierna deltar några av de ledande forskarna och praktikerna inom området scenkonst och arbetsmiljö.Seminarierna hålls i Stockholm och Göteborg och riktar sig till artister, musiker, chefer, skyddsombud samt elever inom scenkontsutbildning. De är en del av ett flerårigt projekt om scenkonstens arbetsmiljö som Prevent drivit tillsammans med Teater- och musikområdets arbetsmiljögrupp (TMA). Inom ramen för projektet har åtta skrifter om arbetsmiljö och en skrift om arbetsorganisation och ledarskap producerats. Skrifterna bygger på forskning och erfarenhet inom området.

Tid och plats: Stockholm, Nürnberghuset Onsdagen den 17 oktober Kl 09.30-16.00

Göteborg, Göteborg Convention Centre Tisdagen den 6 november Kl 09.30-16.30

För ytterligare information kontakta: Maj-Britt Aava Hedlund, projektledare, tfn: 0734-148556 eller Marianne Zetterblom, informatör, tfn: 08-402 02 52

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera