PRESSMEDDELANDE Seminarium i Göteborg om scenkonstens arbetsmiljö

Hur kan hörselskador hos musiker förebyggas och vad kännetecknar ledarskapet inom scenkonsten? Det är några frågor som diskuteras på ett heldagsseminarium om scenkonstens arbetsmiljö.Seminariet riktar sig till artister, musiker, chefer, skyddsombud samt elever inom scenkontsutbildning. Det är en del av ett flerårigt projekt om scenkonstens arbetsmiljö som Prevent drivit tillsammans med Teater- och musikområdets arbetsmiljögrupp (TMA). Inom ramen för projektet har åtta skrifter om arbetsmiljö och en skrift om arbetsorganisation och ledarskap producerats. Skrifterna bygger på forskning och erfarenhet inom området.

Tid och plats: Göteborg, Göteborg Convention Centre Tisdagen den 6 november Kl 09.30-16.30För ytterligare information kontakta: Maj-Britt Aava Hedlund, projektledare, tfn: 0734-148556 eller Marianne Zetterblom, informatör, tfn: 08-402 02 52

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera