PRESSMEDDELANDE Systematiskt arbetsmiljöarbete Steg för steg

Prevents nya material Systematiskt arbetsmiljöarbete, steg för steg ger en konkret vägledning i metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den illustrerar på ett lättfattligt sätt hur man kan trygga säkerhet och hälsa på arbetsplatsen samt utveckla verksamheten.Den kan också med fördel användas som handbok direkt i verksamheten utanför själva utbildningssituationen. I samband med arbetsplatsträffar och liknande kan den fungera som informations- och diskussionsunderlag för samtliga anställda.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, steg för steg utgavs tidigare av Statliga Sektorns arbetsmiljönämnd, SAN, och utvecklingsrådet för den statliga sektorn. År 2006 fick Prevent av Utvecklingsrådet rätten att omarbeta skriften.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, steg för steg (art 817) kostar 290 kronor exklusive moms och kan beställas från Prevents orderavdelning på tfn 08-402 02 20, fax 08-402 02 40 eller via www.prevent.se/bokhandel.

För ytterligare information kontakta: Marianne Zetterblom, informatör, tfn: 08-402 02 52, marianne.zetterblom@prevent.se Krister Skoglund, projektledare, tfn: 08-402 02 06, krister.skoglund@prevent.se

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera