Så kan arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifterna

Arbetsgivaren kan inte delegera bort ansvaret för arbetsmiljön, men däremot fördela arbetsuppgifter till andra i företaget. Prevents nya skrift Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet ger vägledning om hur detta ska ske.I många fall råder dock en osäkerhet om vilka arbetsuppgifter som kan fördelas, och till vem. Det förekommer även missuppfattningar, som att arbetsgivaren kan delegera bort arbetsmiljöansvaret, eller att ett eventuellt straffansvar alltid följer uppgiftsfördelningen.

Prevents nya material Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet är en handledning för vd och chefer. Skriften visar hur uppgiftsfördelningen går till steg för steg, vilket illustreras genom ett exempelföretag.

I materialet beskrivs även hur uppgiftsfördelningen kan ske i arbete som pågår i projektform samt med underentreprenörer och inhyrd arbetskraft. Skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar reds ut.

Till skriften hör flera bilagor, bland annat mallar för uppgiftsfördelning och beskrivning av vad som ingår i en arbetsmiljöuppgift. Här finns också stöd för genomgång av kompetens, befogenheter och resurser hos den som uppgifterna ska fördelas till, och exempel på en intressant dom om straffansvar vid arbetsmiljöbrott.

Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet (art 737) kostar 190 kronor exklusive moms och frakt och kan beställas från Prevent på tfn 08-402 02 20, fax 08-402 02 40 eller via www.prevent.se/bokhandel.

Presskontakt: Andreas Alskog, informatör, tfn: 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se För ytterligare information om innehållet: Krister Skoglund, projektledare, tfn: 08-402 02 06, krister.skoglund@prevent.se

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera