Transportsektorn satsar på trucksäkerheten

Från den 1 januari i år gäller TLP10 – nya riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter. Nästan var femte arbetsolycka med truck sker i transportsektorn. Under våren genomför Prevent i samarbete med bland andra Transportgruppen och Transportarbetareförbundet en konferensserie om hur trucksäkerheten kan förbättras i praktiken.Alf Berglund, företagsrådgivare i arbetsmiljöfrågor på Transportgruppen, säger att det viktigaste med TLP10 är att riktlinjerna moderniserats och att de preciserar vilka kunskaper och färdigheter som ett utbildningsintyg för truck ger, utifrån ändringen av Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2007.

– De nya riktlinjerna är en pusselbit för att säkerställa grundkunskaper och förståelse för de risker som finns i truckkörning. Sedan kan bara praktisk körning ge erfarenhet, säger han.

Maria Themptander, projektledare på TYA, tycker att indelningen av trucktyper är en viktig nyhet i TLP10:

– Teleskoplastaren har nu tagits med inom ramen för truckförarutbildningen och alla motviktstruckar oavsett storlek omfattas av samma benämning (B-truckar). Det är också bra att riklinjerna medger att man tar större hänsyn till kursdeltagarnas förkunskaper.

TLP10 gör det möjligt att fokusera på att blivande truckförare får rätt utbildning för trucktypen, betonar Maria Themptander. Men det räcker inte med att truckförarna har rätt kunskaper och färdigheter, även arbetsledare och chefer behöver utbildning.

– Jag rekommenderar att den som är truckansvarig i ett företag går TYA:s kurs ”Att leda och övervaka truckarbete”, säger hon.

Alf Berglund på Transportgruppen understryker att bra trucksäkerhet kräver uppföljning och återkommande insatser.

– Man måste hela tiden följa upp förutsättningarna för truckkörning på arbetsplatsen, efterlevnad av regler, attityder, beteenden och inställningen till att köra truck, säger han.

Nyheter i TLP10 Upplägget i de nya riktlinjerna skiljer sig från den tidigare truckläroplanen (TLP2), som byggde på en fastställd läroplan med minimigränser för utbildningens längd. TLP10 bygger i stället på rekommenderade kunskaps- och färdighetsmål, vilket innebär att utbildningen anpassas efter elevernas förkunskaper och inlärningstakt. Även indelningen av truckar har förändrats i TLP10.

– TLP10 är också uppdaterad i enlighet med aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket, förklarar Björn Bäckström, vd på Maskinleverantörerna.

Tidigare utbildning som skett enligt TLP2 är fortfarande giltig, men alla truckutbildningar som genomförs från och med den 1 januari i år ska ske enligt TLP10. Även repetitionsutbildning ska ske enligt de nya riktlinjerna.

TLP10 har tagits fram gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna.

Fyra kostnadsfria konferenser under våren Prevent och arbetsmarknadens parter fortsätter samarbetet under våren med fyra konferenser om trucksäkerhet och TLP10.

Konferenserna hålls i Malmö den 2 mars, Göteborg den 8 mars, Stockholm den 22 mars och i Skellefteå den 29 mars. För program och anmälan, se www.prevent.se/truckkonferenser

Ladda ned material Skrifterna Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10 och Säkert truckarbete samt Körtillstånd för truck kan hämtas kostnadsfritt på www.prevent.se/truckar

Kontakt: Mats Bjurvald, projektledare Prevent, 08-402 02 42 Alf Berglund, företagsrådgivare i arbetsmiljöfrågor Transportgruppen, 08-762 71 48 Maria Themptander, projektledare TYA, 08-734 52 52 Björn Bäckström, vd Maskinleverantörerna, 08-508 938 83 Pär Pihlqvist, informatör Prevent, 08-402 02 54

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!