Vad gör du om det börjar brinna på jobbet?

Varje timme utbryter en brand på en arbetsplats i Sverige. Branden sprider sig ofta snabbt, och därför är det viktigt att alla vet vad de ska göra. Nu finns en kostnadsfri brandsäkerhetsutbildning för gruv- och stålindustrin på webben.

Det tar inte mer än fyra minuter innan en liten gnista kan ha övertänt ett helt rum. Ofta tar det tid tills räddningstjänsten hinner fram, och därför är det viktigt att de som befinner sig på arbetsplatsen vet hur de ska agera.

– Inom stålindustrin finns heta material som utgör risk för brand, och i gruvorna är det framför allt fordonen som kan fatta eld. Förutom att rädda liv handlar det om att skydda ekonomiska värden i form av byggnader och maskiner, säger Cecilia Andersson, rådgivare i arbetsmiljöfrågor på Industriarbetsgivarna.

En allmän, lättillgänglig brandsäkerhetsutbildning har länge efterfrågats av företagen. Industriarbetsgivarna och IF metall står bakom Prevents webbutbildning, och ämneskunniga från LKAB, Boliden, Uddeholm, Forsmark och Outokumpu har varit med och tagit fram innehållet. Utbildningen är helt kostnadsfri och görs vid datorn på en timme.

– Det har varit viktigt att ta fram en utbildning som är lättillgänglig så att man kan göra den var som helst och när som helst, säger Lars-Erik Folkesson, ombudsman på IF Metall.

Han säger att man gärna kan koppla upp sig mot en stor skärm och gå utbildningen tillsammans i grupp. Då kan man ha företagets egen brandexpert på plats som visar var släckningsutrustningen finns och berättar om interna säkerhetsrutiner.

Cecilia Andersson och Lars-Erik Fokesson tycker båda att det är en stor fördel att utbildningen är filmad inne på gruv- och stålföretag så att man känner igen sig.

– Jag hoppas att utbildningen ska ge förbättrad kunskap och på så sätt förhindra större bränder. Att agera snabbt är nödvändigt, och om det börjar brinna är det viktigt att alla vet hur de ska agera, säger Cecilia Andersson.

Brandsäkerhetsutbildningen för gruv- och stålindustrin finns på www.prevent.se/brandgruvstal

Kontakt:

Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent, 08-402 02 03, 070-091 52 59, lisa.ronnback@prevent.se

Malin Drougge, informatör på Prevent, 08-402 02 55, malin.drougge@prevent.se

Om Prevent:

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Taggar:

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera

Snabbfakta

Kostnadsfri brandsäkerhetsutbildningen för gruv- och stålindustrin finns på www.prevent.se/brandgruvstal
Twittra det här

Citat

Inom stålindustrin finns heta material som utgör risk för brand, och i gruvorna är det framför allt fordonen som kan fatta eld. Förutom att rädda liv handlar det om att skydda ekonomiska värden i form av byggnader och maskiner
Cecilia Andersson, rådgivare i arbetsmiljöfrågor på Industriarbetsgivarna
Det har varit viktigt att ta fram en utbildning som är lättillgänglig så att man kan göra den var som helst och när som helst
Lars-Erik Folkesson, ombudsman på IF Metall
Jag hoppas att utbildningen ska ge förbättrad kunskap och på så sätt förhindra större bränder. Att agera snabbt är nödvändigt, och om det börjar brinna är det viktigt att alla vet hur de ska agera
Cecilia Andersson, rådgivare i arbetsmiljöfrågor på Industriarbetsgivarna