Delårsrapport Januari - juni 2004

Delårsrapport Januari - juni 2004 - Väsentligt ökad nettoomsättning 88,3 (27,8) MSEK - Förbättrat resultat efter skatt -21,1 (-30,5) MSEK - Resultat per aktie -0,05 (-0,09) SEK - Väsentligt ökad orderingång 111,3 (9,6) MSEK - Bruttomarginal 14 (18) procent - Rörelseresultat -22,3 (-29,5) MSEK - Likvida medel 85,4 (39,3) MSEK - Samarbetsavtal med IBM i USA - Inlösta teckningsoptioner tillförde 54,3 MSEK Väsentliga händelser efter periodens utgång - ESL-roll out stärker Pricers position i Japan För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08-505 582 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20060/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar