Delårsrapport januari - Juni 2011

Fortsatt ökad orderingång och omsättning

Andra kvartalet 2011

 • Orderingång: 151 (82) MSEK
 • Nettoomsättning: 143,9 (109,5) MSEK
 • Bruttomarginal: 35 (39) procent
 • Rörelseresultat: 16,5 (15,7) MSEK
 • Rörelsemarginal: 11,5 (14,3) procent
 • Resultat efter skatt: 16,3 (17,9) MSEK
 • Kassaflöde: -8,4 (-14,0) MSEK
 • Resultat per aktie fore utspädning: 0,15 (0,18) SEK

Januari - juni 2011

 • Orderingång 367 (182) MSEK
 • Nettoomsättning: 255,0 (179,2) MSEK
 • Bruttomarginal: 33 (44) procent
 • Rörelseresultat: 24,1 (27,7) MSEK
 • Rörelsemarginal: 9,5 (15,5) procent
 • Resultat efter skatt: 21,2 (28,3) MSEK
 • Kassaflöde: 21,5 (-3,2) MSEK
 • Resultat per aktie fore utspädning: 0,20 (0,28) SEK
 • Antal pilotordrar har ökat jämfört med 2010
 • Leveranser till franska Cora har utökats även till 6 hypermarkets i Belgien              
 • Pricer har ingått ett ramavtal med Coop i Norden
 • Ytterligare order för 40 butiker och fortsatta leveranser till en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor
 • Mexikanska Soriana tecknade ett nytt kontrakt med Pricer för ytterligare 150 butiker
 • Pricer reviderade licensavtalet med japanska Ishida och fick samtidigt order på 40 MSEK

Kommentar från VD Fredrik Berglund

Vår orderingång och omsättning fortsätter att växa. Därmed håller fjolårets tillväxttakt i sig. Det är glädjande att orderbokens sammansättning inte består av ett fåtal stora ordrar utan att vi ser en god spridning i såväl storlek som geografi. Vi har i dag kunder på samtliga kontinenter och har tagit viktiga affärer i Amerika, Asien och Europa. Det ökade antalet pilotordrar som tecknats ger en indikation om fortsatt tillväxt. Bruttomarginalen – som är den bästa sedan andra kvartalet 2010 – har stärkts. Resultatet har tyngts något av engångskostnader och valutaeffekter. Sammantaget räknar vi fortsatt med att kunna prestera en högre omsättning och vinst för helåret 2011 än 2010.

Om oss

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar