Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport Januari - september 2003 · Nettoomsättning 42,8 (51,9) MSEK · Resultat efter skatt -41,5 (-35,6) MSEK · Resultat per aktie -0,12 (-0,11) SEK · Bruttomarginal 20 (17) % · Rörelseresultat -42,6 (-33,2) MSEK · Orderingång 14,6 (45,7) MSEK · Likvida medel 24,1 (82,5) MSEK Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång · Garanterad nyemission tillför bolaget 55 MSEK före emissions- och garantikostnader · Avtal med ny partner i USA, StoreNext Retail, första ordern erhållen För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08-505 582 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00670/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00670/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar