PriFast köper Diligentias innehav i Capona för 325 Mkr

PRESSMEDDELANDE från PriFast AB 1998-10-20 PriFast köper Diligentias innehav i Capona för 325 Mkr PriFast har köpt Diligentias reversfordran på Capona AB samt Diligentias aktieinnehav (44 %) i Capona för 325 Mkr. Därmed äger PriFast 100 % av Capona. " PriFast har tidigare framfört att Capona skall börsintroduceras under 1998 och att PriFast därvid skall avyttra innehavet i Capona. Detta mål ligger fast. De närmare formerna och villkoren för denna marknadsintroduktion kommer att fastläggas vid PriFasts styrelsemöte den 27 oktober 1998. Vi återkommer då med en presskommuniké", säger PriFasts VD Kjell-Åke Dahlström. Capona bildades under 1997 genom en sammanslagning av PriFasts och Diligentias hotellfastigheter. Capona är Skandinaviens största hotellfastighets-bolag och bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. kholm den 20 oktober 1998 ast AB (publ) För ytterligare information var god kontakta verkställande direktör Kjell-Åke Dahlström, tel: 08-13 64 71. PriFast i korthet PriFast äger och förvaltar kommersiella fastigheter vid ringen runt Stockholm samt har 100 % i hotellfastighetsbolaget Capona (efter nedanstående förvärv). Fastighetsbeståndets marknadsvärde är 2,5 Miljarder kr. Därtill kommer 1,9 Miljarder kr i hotellfastighetsbolaget Capona. ast har drygt 500 företag som hyresgäster med verksamheter representerande ett brett spektrum av näringslivet. PriFast har en aktieägarvänlig utdelningspolitik. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00050/Press.doc

Dokument & länkar