Landstinget satsar på de friska istället för de sjuka

Landstinget i Uppsala län inleder en satsning på så kallad frisktandvård. Catharina Brandmaier, ordförande för Privattandläkarna i Uppsala, är kritisk till systemet eftersom det prioriterar de friska.

– Det är ingen skillnad på frisktandvård och vanlig regelbunden tandvård förutom att frisktandvården innebär mer administration och stänger ute de som har sämst tandhälsa, säger Catharina Brandmaier. – De med sämst tandhälsa behöver inte abonnemangstandvård, de behöver ett bättre skydd i tandvårdsförsäkringen, säger Catharina Brandmaier. – Landstinget vill dessutom ge sken av att frisktandvård förbättrar tandhälsan. Detta är att vilseleda. Det finns idag inga bevis för detta eller att patienterna blir mer benägna att sköta sina tänder, säger Catharina Brandmaier. – Systemet vänder sig i första hand till de som har små tandvårdsbehov och en bra tandhälsa. Här befinner sig till exempel de flesta 20-30-åringar som nu kommer att erbjudas frisktandvård, säger Catharina Brandmaier. - Det är synd att landstinget väljer att fortsätta att storsatsa på frisktandvård när det är attitydförändringar i de yngre målgrupperna till bland annat godis och läsk som behövs, avslutar Catharina Brandmaier. I Privattandläkarnas undersökning om tandvårdsbehovet bland 20-30-åringar framkommer det att det stora flertalet har mycket bra tandhälsa. De som har dåliga tänder uppger själva som vanligaste orsak ”för mycket sötsaker och läsk”, följt av ”slarv med tandborstningen”. Färre uppger att de ”borde gå till tandläkaren oftare”. Undersökningen visar också att ett skäl till att många 20–30-åringar dröjer med att gå till tandläkaren är att de nyligen har flyttat och därmed förlorat sin tidigare tandläkarkontakt. Det märks inget samband mellan inkomst och frekvensen på tandläkarbesöken.

Om oss

Privattandläkarna är branschorganisationen för tandvården, där majoriteten av Sveriges tandvårdsföretag är medlemmar. Som patient till en av våra medlemmar kan man känna sig trygg då alla medlemmar följer överenskommelsen med Konsumentverket och Privattandläkarnas etiska riktlinjer. Som patient kan man också alltid vända dig till förtroendenämnderna som löser tvister mellan patienter och medlemmar. http://www.ptl.se

Prenumerera

Dokument & länkar