Ny undersökning: Kvalitet och fritt val av tandläkare viktigast för politikerna!

I en ny undersökning som branschorganisationen Privattandläkarna låtit göra bland svenska tandvårdspolitiker visar att de anser att kvalitet i tandvården och fritt val av tandläkare är viktigt. Undersökningen omfattar en majoritet av tandvårdspolitikerna i Sverige på riks- och landstingsnivå.Svenska politikers uppfattning om tandvårdens största framtida utmaningar handlar om förebyggande tandvård, tandvård till barn- och ungdomar och personer med särskilda behov.

- Vi välkomnar en fortsatt diskussion med fokus på patienternas behov och en förbättrad tandhälsa i Sverige. Undersökningar bekräftar att allmänheten, våra medlemmar och nu senast tandvårdspolitiker står bakom grunderna i tandvårdsreformen. Våra medlemmar har gjort ett fantastiskt arbete under reformens första tolv månader och trots problem med administrationen av tandvårdsreformen ser vi positivt på den fortsatta utvecklingen, säger Eva Andersson, generalsekreterare Privattandläkarna.

Undersökningen visar också att politikerna övervärderar vad svenska folket betalar för sin tandvård. Undersökningen kommer att presenteras på Privattandläkarnas seminarium i Almedalen den 2 juli, 13:00 – 15:00, Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, våning 2.

För ytterligare information, kontakta: Dan Nilsson, sakkunnig och pressekreterare, Privattandläkarna 0709-84 40 99

Om oss

Privattandläkarna är branschorganisationen för tandvården, där majoriteten av Sveriges tandvårdsföretag är medlemmar. Som patient till en av våra medlemmar kan man känna sig trygg då alla medlemmar följer överenskommelsen med Konsumentverket och Privattandläkarnas etiska riktlinjer. Som patient kan man också alltid vända dig till förtroendenämnderna som löser tvister mellan patienter och medlemmar. http://www.ptl.se

Prenumerera

Dokument & länkar