Skattepengar till konkurrensutsatt tandvård

Skattepengar till konkurrensutsatt tandvård - Konkurrensen inom tandvården fungerar inte. Resultaten i rapporten som HUI arbetat fram bekräftar mycket av det Privattandläkarna hävdat och misstänkt i många år: att vuxentandvården subventioneras med skattemedel från landstingen, säger Bengt Franzon, ordförande för Privattandläkarna. På uppdrag av Privattandläkarna har HUI presenterat en rapport om folktandvården intäkter och kostnader i landstinget Gävleborg. Syftet med uppdraget har varit att genomlysa folktandvårdens ekonomi i ett landsting ur konkurrenshänseende. Resultaten visar klart och tydligt att konkurrens på lika villkor inte existerar på tandvårdsmarknaden i Gävleborg. Landstinget tillför skattemedel och mervärdesskatt som subventionerar vuxentandvården. Den delen av tandvården som ska vara helt självfinansierad via intäkter från patienter och Försäkringskassa. - Folktandvården i Gävleborg skulle behöva höja sina priser med över tio procent om de skulle verka på samma villkor som oss privattandläkare, säger Bengt Franzon. - Det är nu upp till ansvariga politiker i landsting och regering att se till att konkurrens på lika villkor blir verklighet. För oss småföretagare blir det ju i längden omöjligt att konkurrera med en aktör som direkt eller indirekt får en rad fördelar som är omöjliga för oss att få, säger Bengt Franzon. - Den i vissa läger spridda uppfattningen om att privattandläkare alltid är dyrare kommer ju lite på skam i och med denna rapport. Utredningen visar ju på att Folktandvårdens vuxentandvård de facto är underprissatt och det tack vare skattemedel som kanske skulle kunna användas till annat, säger Bengt Franzon. - Utredningen visar också på att det är viktigt att utgå ifrån vad tandvården egentligen kostar samhället och landstingen. Tolkningen och analysen av de prisnivåer och den prisutveckling vi har haft på senare år hamnar i helt ny dager, säger Bengt Franzon. För ytterligare upplysningar kontakta: Tandläkare Bengt Franzon, tfn praktik: 08-556 775 14, mobil: 070-779 10 29 eller Lennart Nordgren, vd, Privattandläkarna, tfn: 08-555 44 690, mobil: 070-782 19 18. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Privattandläkarna är branschorganisationen för tandvården, där majoriteten av Sveriges tandvårdsföretag är medlemmar. Som patient till en av våra medlemmar kan man känna sig trygg då alla medlemmar följer överenskommelsen med Konsumentverket och Privattandläkarnas etiska riktlinjer. Som patient kan man också alltid vända dig till förtroendenämnderna som löser tvister mellan patienter och medlemmar. http://www.ptl.se

Dokument & länkar