Tandvård in i sjukvård kostar 20 miljarder för staten eller landstinget

Att inordna tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd kostar 20 miljarder kronor årligen för staten eller landstingen. Det visar beräkningar som Handelns Utredningsinstitut, HUI, har gjort på uppdrag av Privattandläkarna.

– Kostnaden för en sådan reform är betydligt högre än vad som hittills har framkommit i debatten. Uppgifterna som exempelvis vänsterpartiet presenterade nyligen, att det bara skulle kosta 11 miljarder att ge alla gratis tandvård, är felaktiga. Tanken med reformen är ju att få fler patienter att gå till tandläkaren. Då kommer kostnaderna att öka, säger Bengt Franzon, ordförande i Privattandläkarna. Detta bekräftas i HUI:s rapport. Skillnaden beror på att de tidigare kostnadsuppskattningar som gjorts inte tar hänsyn till att efterfrågan av tandvård kommer att öka om det blir billigare att gå till tandläkaren. Statsminister Göran Persson har aviserat en stor tandvårdsreform efter valet. En av de tänkbara åtgärder som nämnts är just att inordna tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd. I motionsskörden till den socialdemokratiska partikongressen är detta ett populärt förslag. – Att inordna tandvården i sjukvården är en oerhört dyr reform som dessutom skulle få förödande konsekvenser för patienterna. Därför bör förslaget omedelbart avskrivas, säger Bengt Franzon. – Felet med dagens tandvårdsfinansiering är att vissa drabbas av höga tandvårdskostnader som de har svårt att betala. Men lösningen är knappast att överföra sjukvårdens problem med köer och resursbrist på tandvården. Omvänt är sjukvården för viktig för att landstingen även ska belastas med ansvaret för tandvården, säger Bengt Franzon. En bättre och billigare idé är enligt Bengt Franzon att införa ett offentligfinansierat försäkringsskydd mot höga tandvårdskostnader. Privattandläkarna har tagit fram ett förslag om ett sådant försäkringsskydd som finns att läsa här. För frågor angående beräkningarna kontakta Jonas Arnberg på Handels Utredningsinstitut, tfn 08-762 72 90. För övriga frågor kontakta Bengt Franzon, ordförande för Privattandläkarna, 070-779 10 29, eller Lennart Nordgren, vd Privattandläkarna, 070-782 19 18.

Om oss

Privattandläkarna är branschorganisationen för tandvården, där majoriteten av Sveriges tandvårdsföretag är medlemmar. Som patient till en av våra medlemmar kan man känna sig trygg då alla medlemmar följer överenskommelsen med Konsumentverket och Privattandläkarnas etiska riktlinjer. Som patient kan man också alltid vända dig till förtroendenämnderna som löser tvister mellan patienter och medlemmar. http://www.ptl.se

Prenumerera

Dokument & länkar