Att nekas dusch är inte ett värdigt liv

Dagens Eko tar idag upp den viktiga fråga om äldres självbestämmande inom äldreomsorgen.

- Det är ovärdigt av kommuner att neka äldre bestämmanderätten över sin personliga hygien, säger Guy Lööv, sakkunnig i äldreomosorgsfrågor vid PRO, Pensionärernas Riksorganisation.

En av de mest grundläggande delarna i välbefinnande är självbestämmandet och makten över sin egen personliga hygien. PRO har länge upprörts över att kommuner begränsar människors möjligheter att få duscha så ofta och så länge man vill.

- Man kan inte prata om rättspraxis, det är behoven – inte pengarna och juridiken som ska styra. Halmstads kommun säger att det inte har med pengar att göra utan behov – men varför nekar de då dusch varje dag för den som har behov av det? säger Guy Lööv.

PRO tar regelmässigt upp frågan om självbestämmande i utbildningar för medlemmar som är ledamöter i de kommunala pensionärsråd som finns över hela landet.

- Självklart ska man kräva att få duscha så ofta man vill för att känna ett välbefinnande även när man är äldre. Enligt SoL har alla äldre rätt till ett värdigt liv. Att nekas möjligheter att duscha är inte ett värdigt liv. PRO kräver hårdare sanktioner för kommuner som inte lever upp till lagstiftningen, avslutar Guy Lööv.

För mer information:

Guy Lööv, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor, 070-372 02 13

Johanna Hållén, press- och policychef, 072-710 60 11

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med ca 400 000 medlemmar. PRO har ca 1 400 föreningar över hela landet.  

Om oss

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Prenumerera