Patienters klagomål måste utredas

PRO har nu lämnat sitt remissvar till Socialdepartementet gällande klagomålsutredningens förslag i betänkandet ”Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården”. Där avvisar PRO att Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) utredningsskyldighet vid klagomål kan begränsas till enbart allvarliga vårdskador.

PRO anser att även om en vårdskada i lagens mening inte är allvarlig kan en negativ händelse eller vårdskada för en patient eller dennes anhöriga uppfattas som allvarliga. Det finns en risk att antalet polisanmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal och civilrättsliga processer i domstol kan öka om IVO inte utreder vårdskador som är av en lägre allvarlighetsgrad. Mot bakgrund av detta efterfrågar PRO en tydlig konsekvensanalys av vilka vårdskador och händelser i vården som inte längre skulle behöva utredas av IVO samt en fördjupad analys om antalet polisanmälningar och civilrättsliga processer i domstol kan komma att öka.

För mer information och kommentarer:

Malin Wennberg                Pressansvarig                                           072-227 90 30

Joakim Erdtman                Sakkunnig vård- och omsorgsfrågor         073-807 07 88

Om oss

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Prenumerera

Dokument & länkar