PRO: Välkomnar tidtabell för lika skatt

Regeringen presenterade idag förslaget att sänkt skatt för pensionärer ska omfatta fler. 4,4 miljarder ska gå till sänkt skatt för pensionärer 2018. De har också målet att skillnaden i skatt mellan pension och lön ska vara utraderad 2020.

- Det är bra och glädjande att regeringen lyssnat på oss. PRO har kämpat i 10 år för en rättvis beskattning av pensionärer. Att de nu väljer att utvidga förslaget till att omfatta fler är mycket positivt. Vi har också fått besked om att skatteklyftan ska vara sluten 2020. Men sänkt skatt löser inte problemen med de alltför låga pensionerna. För det krävs förändringar i pensionssystemet, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

- Alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden kommer med det här förslaget, efter den 1 januari 2018, att betala lika skatt som den som arbetar, med samma inkomst. Det är en stor grupp som omfattas, både kvinnor och män.

-Det är många PRO-medlemmars engagemang, under lång tid i hela landet, som nu ger resultat. PRO:s krav tas på allvar. Det är bra inför kommande val.

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med ca 400 000 medlemmar. PRO har ca 1 400 föreningar över hela landet.  

Om oss

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar