PRO:s prisundersökning 2015 – stora prisskillnader i landet och ekologiskt blir billigare

PRO:s stora prisundersökning 2015 genomfördes den 13 oktober. Den billigaste varukorgen finns i Skaraborg. För andra året undersöktes en ekologisk varukorg. Priset för den ekologiska korgen har sjunkit några kronor sedan 2014 och gapet till den konventionella korgen har minskat. Detta trots att matpriserna stigit det senaste året.


- Många äldre har en mycket ansträngd ekonomi. Vi vill öka prismedvetenheten bland medlemmar och allmänhet. Det är viktigt att se vad vi får för våra pengar när vi handlar. Prisundersökningen är viktig för vårt konsumentpolitiska arbete, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

I undersökningen särredovisas stora och små butiker, för att få en mer rättvis jämförelse. Bland de stora butikerna är Maxi ICA Stormarknad i Falköping billigast och bland de små ligger ICA Kvantum, ICA city centrum i Borås i topp. Jämför vi distrikten med varandra är Skaraborg billigast och Västerbotten dyrast.

Prisskillnaden mellan en konventionell och en ekologisk varukorg är stor. I genomsnitt skiljer det 111,80 kr mellan korgarna. I år kan vi jämföra den ekologiska korgen med förra året (2014). Den ekologiska korgen har blivit några kronor billigare sedan förra året. Men skillnaden mellan den ekologiska och den konventionella korgen har blivit mindre. 2014 skiljde det 144 kr mellan en konventionell och en ekologisk varukorg och 2015 var skillnaden 111,80 kr. Gapet har minskat med 32 kr.

- Det är fortfarande mycket dyrare med en ekologisk varukorg, vilket hindrar många att göra det valet. Att vi nu ser en förändring nedåt ger ändå lite hopp om att det ekologiska ska bli tillgängligt för fler, säger Christina Tallberg.

Snittpriset för en varukorg i landet var 773,06 kr. Dyraste varukorgen kostade 958,35 kr och den billigaste 608,80, när vi inte tar hänsyn till butikernas storlek. Totalt har 940 butiker undersökts och årets varukorg innehåller 33 konventionella varor respektive 16 ekologiska varor.

Coop Mitts butiker har lyfts bort med anledning av att de uppmanat sina butiker att tillfälligt sänka priserna inför undersökningen. Det handlar om totalt 29 butiker.

-      Vi har valt att ta bort dem. Vi har agerat så tidigare när vi fått vetskap om prisjusteringar. Det är beklagligt att vissa handlare agerar så. Vår ambition är att öka prismedvetenheten hos konsumenterna. Vi är inte ute efter att skapa vinnare och förlorare, det är viktigt att poängtera, säger Märtha Dahlberg, ansvarig för undersökningen på PRO:s riksorganisation.

PRO:s undersökning har genomförts i snart 25 år. Av de 940 butiker som undersökts redovisas 829 butiker. Ca 2000 ideellt arbetande PRO-medlemmar har genomfört prisundersökningen. Stora och små butiker särredovisas, för en mer rättvis jämförelse.

Alla tabeller finns tillgängliga från kl.10.00 den 12 januari på www.pro.se/prisundersokning2015

För ytterligare information och kommentarer:

Malin Wennberg
Pressansvarig PRO
072-227 90 30

Märtha Dahlberg
Konsumentansvarig PRO
070-530 20 58

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med över 400 000 medlemmar. PRO har ca 1 400 föreningar över hela landet.  

Om oss

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar