Bokslutskommuniké 2012

Förbättrat resultat och högre omsättning

Helåret 2012 i sammandrag

 • Intäkterna ökade med 9 % till 2 433 (2 232) mkr, valutajusterat med 10 %.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 18,9 (14,7) %.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1:10 kr (1:00 kr) per aktie.
 • EBITDA ökade med 19 % till 144,5 (121,5) mkr.
 • Resultat före skatt ökade med 46 % till 61,0 (41,9) mkr.
 • Resultat efter skatt ökade med 42 % till 41,8 (29,4) mkr.
 • Resultat per aktie ökade med 47 % till 3,96 (2,69) kr.

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna ökade med 2 % till 712 (699) mkr, valutajusterat med 4 %.
 • Resultat per aktie ökade med 21 % till 1,08 (0,89) kr.
 • EBITDA ökade med 3 % till 38,8 (37,5) mkr.
 • Resultat före skatt ökade med 34 % till 17,2 (12,8) mkr.
 • Resultat efter skatt ökade med 30 % till 10,7 (8,2) mkr.

Martin Ödman, VD, Telefon 031-760 68 11, e-mail: martin.odman@proact.eu
Peter Javestad, IR / Vice President, Telefon 08-410 667 22, e-mail: peter.javestad@proact.eu
Jonas Persson, CFO, Telefon 08-410 666 90,  e-mail: jonas.persson@proact.eu

Om Proact
Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering.

Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Taggar:

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar