Delårsrapport januari - mars 2015

God intäkts- och resultatutveckling

Första kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna ökade med 25 % till 739 (592) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 18 %.
  • EBITDA ökade med 22 % till 42,8 (35,0) MSEK.
  • Resultat före skatt ökade med 47 % till 25,7 (17,5) MSEK.
  • Resultat efter skatt ökade med 64 % till 17,7 (10,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,82 (1,10) kr.
  • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 24,7 (9,8) %.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Ödman, VD, telefon +46 733 56 68 11, e-post: martin.odman@proact.eu

Peter Javestad, Vice President / IR, telefon +46 733 56 67 22, e-post: peter.javestad@proact.eu

Jonas Persson, CFO, telefon +46 733 56 66 90, e-post: jonas.persson@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom integrerade system (datalagring, servrar och nätverk) och privata molntjänster. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt framförallt leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av ett datacenter såsom lagring, servrar, säkerhet och nätverksfunktioner. Därutöver hanterar Proact 70 petabyte information via molntjänsteverksamhet. Hittills har Proact genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Taggar:

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar